تنش میان ایران و امریکا / چهره آشکار امپریالیست

  • انتشار: ۷ جوزا ۱۳۹۸
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 62789

دیروز دونالد ترامپ که به ژاپن سفر کرده گفت: «ایران با همین رهبران موقعیت تبدیل شدن به کشوری بزرگ را دارد. می‌خواهم به صراحت بگویم که ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. ما به دنبال جلوگیری از تسلیحات هسته‌ای هستیم.»

در مورد برنامه هسته ای ایران، بار ها نوشته ام که قدرت های بزرگ نمی خواهند انحصار داشتن توان هسته ای (یعنی داشتن بمب اتومی) را از دست بدهند.

ولی آنچه که در گفتار ترامپ روشن است این است که برخلاف تبلیغات شدید او بر ضد جمهوری اسلامی و ادعای «دفاع» از حقوق بشر ودموکراسی در ایران، امریکا در واقع از «رام نشدن» ایران نآضی است.

تمام قدرتهای استعماری و امپریالیستی دارای یک ماهیت مشترک اند؛ انحصار قدرت و جستجوی آقایی بر جهان. هیچ چیزی بیشتر از نطفه های مقاومت بر ضد قدرت طلبی آنها برایشان نامطلوب نیست.

بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات غیر انسانی هیتلر “دفاع از حقوق بشر و دموکراسی” در دست امریکا و متحدین اش به یک سلاح علیه هر کشوری که کاملآ تابع نمی بود مبدل شد.

در همان حال، حمایت از رژیم های منفور، دیکتاتورهای خون آشام، وهابی های عربستان سعودی و تجاوز مداوم اسرائیل علیه خلق فلسطین زیر عنوان ثبات بین المللی، سیاست حاکمان امریکا را تشکیل داد.

همین جستجوی منافع اقتصادی و ژئوپولیتیک بود که امریکا علیه طالبان لشکر کشی نمود و همین منافع موجب می شود که آنها با همین طالبان صلح کنند و کنار بیآیند.

فقط دولتمردان افغانستان که تقریبآ بدون استثنا زاده و پرورده خوان امریکا هستند و یک بخشی از جوانان ساده لوح، به این باور بودند که امریکا برای دفاع از حقوق زنان و دموکراسی به افغانستان لشکر کشی نموده است.

دکتور کریم پاکزاد