تمویل و تجهیز طالبان بوسیله حکومت

  • انتشار: ۹ سنبله ۱۳۹۵
  • سرویس: بازار شایعات
  • شناسه مطلب: 15306

گزارش ها می رساند که دولت زمینه تحویل سلاح به جنگجویان طالب را بصورت مستقیم و غیر مستقیم آماده کرده است، حلقاتی خاص در بدنه حکومت اقدام به تجهیز طالبان به سلاح های سنگین و سبک می کند.

سید حسیب «مصلح» از آگاهان امور گزارش تازه یی را از عملیات پشت پرده از سوی کارگزاران ارگ فاش کرده است. بر بنیاد گزارش، اطلاعاتی از منابع متفاوت و حداکثر معتبر حاکی اند که پس از اوج گیری اختلاف بین غنی و عبدالله، تصامیمی در ارگ اتخاذ شده است که واگذاری سه ولایت شمال به شمول ولایت هلمند، به طالبان، از سرخط های این تصمیم است.

سپردن دوامدار سلاح های سنگین و سبک ارتش و پولیس، به دستور تیم حاکم به جنگجویان طالبان در ولایات شمال، باعث نگرانی امریکا و ناتو شده است،

مقامات امریکایی از روند تحویل دهی اسلحه اردوی ملی به طابان از سوی حلقات خاص مرکز، موضوع را صریحاً با داکترغنی و حنیف اتمر مطرح کرده اند.

تخمین ها مشعر اند که تسلیحاتی تروریست ها که از ارتش ملی و پولیس گرفته اند، دربرخی موارد به مراتب بیشتر از قطعات ارتش ملی است.

درخبر تایید نشده ای گفته شده که سقوط کندز هنوز هم در دستور کار است و با سقوط دوبارۀ کندز قرار است قطعات محلی وابسته به گلبدین حکمتیار در آن جا نیروهای خویش را جابجا نماید.