تلاش های ترکمنستان برای تأمین صلح در افغانستان

  • انتشار: ۷ سنبله ۱۳۹۴
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 8827

خبرگزاری اطلس ـ تلاش ترکمنستان برای ثبات و تأمین صلح در افغانستان امید های تازه ای را به میان آورده است.

در این میان شورای عالی صلح افغانستان از تلاش ترکمنستان ابراز خوشبینی کرده می گویند ترکمنستان در گذشته نیز این کار را انجام داده و در این زمینه تجربه دارد چون کشور ترکمنستان در زمان حاکمیت طالبان نیز یک بار گفتگوهای صلح را میزبانی کرده است.

در همین حال، عده ای از آگاهان به این باورند که نگاه امروزی کشور ترکمنستان بر طالبان تغیر کرده و بیشتر به قضیه افغانستان از دید منافع اقتصادی نگاه می کند و کشور ترکمنستان در بخش های مختلف اقتصادی نیز افغانستان را کمک می کند.