تلاش غلجایی ها برای تسلط مجدد بر درانی ها

  • انتشار: ۱۹ اسد ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 68158
انتخابات افغانستان

بانگاه تاریخی به حکومت افغانستان میتوان دریافت حاکمیت سیاسی افغانستان از سال 1747 ( به جز دو دوره امیر حبیب الله کلکلنی و برهان الدین ربانی) در انحصار پشتون ها بوده است و به نوعی دو طایفه غلجایی و درانی ها (بزرگترین طایفه های پشتون) همیشه خود را حاکم بر افغانستان میدانستند.

هرچند در درون قوم پتشون همیشه کشمکش و رقابت بر سر حاکمیت افغانستان بین درانی ها و غلجایی ها وجود داشته است اما در طول تاریخ همیشه درانی ها صاحب قدرت و منصب در افغانستان بوده اند و غلجایی ها در رده های پایین ترین مشغول به خدمت بوده اند. ( به جز کودتای هفت ثور که منجر به فروپاشی درانی ها شد که درانی ها علت آن را خیانت و عهدشکنی غلجایی ها عنوان میکنند.)

انتخابات سال 1393 ریاست جمهوری که با تقلب و فساد گسترده همراه بود موجب پایان دادن به حکومت ها 12 ساله درانی ها که حامد کرزای نمانده آن بود گردید و اشرف غنی با تقلب گسترده و حمایت خارجی رئیس جمهور شد. این شخص غلجایی در طول حکومت چندساله خود ضمن تصفیه حساب قومی با اقوام مختلف، به خصوص دورانی ها اغلب صاحب منصبان حکومت را از غلجاییها برگزیده است. به طوریکه درانیها حتی در منصبهای پایین تر از غلجایی ها هم قرار ندادند.

هم اکنون با شروع انتخابات ریاست جمهوری موجی از اقدامات نماینده غلجایی ها برای حاکمیت مجدد بر درانیها در حال انجام است که در صورت عدم اقدام مناسب درانی ها، این قوم باید به مراتب بیشتر تحقیر قومیتی خود را که توسط غلجایی ها طی سال های آینده صورت میگیرد را با چشم خود نظاره کند.