تفکر طالبانی، تفکر فاسد است

  • انتشار: ۲۱ ثور ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 130412
طالبان

به اصطلاح سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان خواهان شناسایی و معرفی استادان مفسد شده است.
اگر به این سخن و سخنان مشابه این، که از دهان چنین ملاهای دالخور بیرون می آید، دقت شود درخواهیم یافت که اساسا تفکر طالبانی یک تفکر فساد زا است. کسی در موقعیت سرپرست یک وزارت که با علم و دانش ارتباط دارد وقتی استادان دانشگاه را مفسد می داند و اصل و قاعده برای او مفسد بودن انسان ها است، این نشان دهنده جهان شناسی و انسان شناسی شیطانی طالبان است؛ همانی که در قرآن از آن به “اخوان الشیاطین” یاد شده است. اگر فردی و جمعی ذهن منحرف و فساد آلود و فسادزا نداشته باشد، هیچ وقت به خود اجازه نمی دهد که دیگران را متهم سازد و توهین کند. حفظ شرافت و رعایت کرامت انسان در اسلام یک اصل و قاعده استوار و همه زمانی است. دین و مذهبی که به وجود انسان و کرامت و شرافت انسان ارزش و اهمیت قایل نشود، از پشقل شتر و بز هم ناچیزتر است. اساسا دین و مذهب برای انسان است. این دو باید مطابق به واقعیت های عینی و تحولات زمانه در رشد و کمال و اخلاق انسان کمک کنند.
از انجایی که طالبان و شاگردان مدارس دیوبندی در تاریکخانه های پاکستان به هزاران بیماری اخلاقی و روانی و جسمی مبتلا هستند، ذهن و فکر و نگرش آنان را نیز فاسد ساخته است. اینک آنان از آیینه غبارگرفته و عینک آلوده خود همه را آلوده می پندارند. چنانچه دیدگاه زن ستیزانه طالبان هم چون فکرمریض و تبعیض آمیز قشریون واپسگرا و ماقبل تاریخ ارتباط به همین ذهنیت آلوده دارد.
بنابراین تا زمانی که این جماعت آلوده به فساد برسرنوشت و مقدرات جامعه مسلط باشند چنین خزعبلات آزار دهنده از مغز معیوب و دهان بدبوی شان ادامه خواهد داشت.

طالبان در بامیان مغاره‌نشینان هزاره را کوچ می‌دهند

عبدالشکور اخلاقی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟