تفاوت لشکر فاطمیون و خودترقان ها

  • انتشار: ۹ قوس ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 33848

نسل سومی سه میلیون مهاجر افغانستانی در پاکستان با فرهنگ، کلتور و اعتقادات وارد صحنه اند و لشکر طالب، القاعده، سپاه صحابه، شبکه حقانی و داعش را برای ترور، انتحار، انفجار، خود ترقاندن تشکیل می دهند و سران حکومت افغانستان هیچ تاثیری نمی تواند روی این لشکر جنگی بگذارد زیرا از دسترس شان خارج است.

بهمان گونه نسل سومی سه میلیون افغانستانی مهاجر در ایران بافرهنگ،کلتور و اعتقادات ایرانی وارد صحنه اند و لشکر جان برکف فاطمیون را تشکیل داده اند و سران حکومت افغانستان نمی تواند هیچ تاثیر روی این لشکر جنگی بگذارد.

اما تفاوت این دو لشکر اینجاست که اولی، افغانستان را به آتش کباب کرده اند و تنها در سال جاری بیشتر از 1000 انسان این وطن را درحملات خود، جانشان را گرفته و صدها معلول و معیوب برجای گذاشته است.

اما دومی ها؛ در آنسوی مرزهای افغانستان علیه داعش در سوریه جنگیده به مرغ افغانستان هم تاهنوز آسیب نرسانیده اند.

محقق از جنگ فاطمیون در برابر داعش تقدیر کرده است مورد خشم مسلمیار و رفقایش به حمایت از داعش قرار گرفته است.

اما وزیر دفاع مملکت در ایتلاف نظامی سعودی مادر (داعش والقاعده) علیه جنگ یمن که در راس ان راحیل شریف وزیر دفاع اسبق پاکستان قرار دارد دست به سینه منتظر قومانده است.

فهمیده نمی شود وجدان ها مرده است! یا پول های سعودی وجدان ها را کشته است، چشم ها را کور، زبان ها را مهر و گوش ها را کر کرده است؟

سران  حکومت و مجلسین هم هیچ گناهی ندارد چون مامورند ومعذور، اصل جرم و گناه از آن ملت مظلوم شکم گرسنه وپا برهنه این سرزمین است، می دانید چرا؟

با دست خویش ریشه خود را تبر زدیم.

آتش  به جان  و مزرعه یکدیگر زدیم.

دانی  چرا تمامی ما را خدا زده؟

چون تکیه بررکاب چند بی پدر زده ایم.

سید علی قبادی