تفاوت ره از کجاست تا به کجا!

  • انتشار: ۱۸ ثور ۱۳۹۶
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 21945

انتخابات فرانسه در میان حساسیت های زیاد و توجه اکثر جهانیان به آن به پایان رسید و امانوئل مکرون میانه رو با قاطعیت رقیب افراطی خود را شکست داد. در موارد این رویداد چند نکته جالب به نظر می‌رسد:

۱- مکرون جوان ترین فردی است که ریاست جمهور فرانسه را بر عهده می‌گیرد و کمترین سابقه فعالیت سیاسی را دارد. با این وجود مردم فرانسه که دموکراسی دیرپایی را تجربه کرده اند به او اعتماد کردند.

۲- مکرون به هیچ یکی از احزاب عمده فرانسه تعلق ندارد. مکرون، کاندیدایی که چپ‌ها او را به دلیل راست‌گرایی قبول ندارند و راست‌ها برای سوسیالیست‌ بودنش، به او اعتماد ندارند. این امر بیانگر آن است که در دموکراسی واقعی تکه داری وجود ندارد.

۳- مکرون و لوپن در زمان کمپین انتخاباتی از وارد کردن هیچ اتهامی که ممکن بود، نسبت به همدیگر خود داری نکردند. اما مکرون در سخنرانی در میان هوادارانش بعد از پیروزی، خود را رئیس‌جمهور تمام مردم فرانسه خواند، مخالفین خود را خس و خاشاک خطاب نکرده و به نظرات طرفداران لوپن احترام گذاشت. این یعنی اتحاد تمام مردم فرانسه برای ساختن و به پیش بردن فرانسه فردا.

۴- پیروزی مکرون یعنی کنار رفتن فسیل ها و آنانی که نه شانس برای خدمت دارند و نه توان فعالیت.

اسماعیل عمار