تفاهنامه توسعه بند کجکی هلمند به امضا رسید

  • انتشار: ۱۸ جوزا ۱۳۹۵
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 13657

تفاهمنامۀ توسعه بند کجکی هلمند امروز(سه شنبه) میان علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب و سلیمان سلیو رئیس شرکت ترکی موسوم به «۷۷» در کابل امضا شد.

امان‌الله غالب معین وزارت انرژی و آب گفت که بر اساس این تفاهمنامه، در قدم اول دو توربین به ظرفیت تولید ۳۳ میگاوات برق ساخته خواهد شد و هم‌چنان توربین دوم این بند که تحت کار است به ظرفیت تولید ۱۸،۵ میگاوات برق تکمیل می‌گردد که تا ماه سپتامبر ظرفیت مجموعی این بند به ۵۱،۵ میگاوات برق خواهد رسید.

او گفت “با تکمیل مرحلۀ دوم بند کجکی با نصب چهار توربین، هر یک به ظرفیت ۲۵میگاوات، جمله ۱۰۰ میگاوات برق تولید می‌گردد، که مجموع تولید برق بند کجکی در آخر کار بعد از تطبیق پروژه به ۱۵۱،۵ میگاوات خواهد رسید”.

سلیمان سلیو رئیس شرکت ساختمانی ۷۷ گفت که آنان از سال ۲۰۰۹ میلادی به این طرف در افغانستان روی پروژه‌های بزرگ و مهم دولتی کار کرده اند و در حال حاضر نیز در ساخت توربین دوم بند کجکی مصروف اند.

در همین حال علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان گفت که با تصویب قانون خدمات انرژی زمینه بستر حقوقی و حمایتی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی فراهم شده است.

به گفتۀ آقای عثمانی، فراهم بودن زمینه سبب شده است که یک شرکت خارجی به سرمایه‌گذاری روی بند کجکی علاقمند شود.

وزیر انرژی و آب در مورد نوعیت این تفاهمنامه گفت “حدود سه ماه بعد که ما پروپوزل را دریافت می‌کنیم در برگیرنده پروژه تولید صد میگاوات برق و هم‌چنین افزایش ذخیره در حدود یک میلیارد متر مکعب، که بند برق کجکی با این ساختمان و تکمیل این مرحله که سه سال را در بر خواهد گرفت، به یکی از بندهای بزرگ منطقه تبدیل خواهد شد”.

اولین سنگ تهداب بند کجکی هلمند در سال ۱۳۳۲ خورشیدی در دوران سلطنت ظاهرشاه پادشاه اسبق افغانستان گذاشته شد، تا سال ۱۳۵۴ خورشیدی توربین شماره یک و سوم آن با ظرفیت ۳۳ میگاوات برق ساخته شد؛ اما کار نصب سایر توربین‌ها به دلیل جنگ‌های داخلی تا کنون تکمیل نشده است.

ذخیرۀ آبی بند کجکی، یک‌ونیم برابر بند سلما است و به گفتۀ مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان دو برابر بند سلما نیز برق تولید خواهد کرد.

بند سلما که سه روز پیش از سوی رئیس جمهور افغانستان و صدراعظم هند افتتاح شد، ظرفیت ذخیرۀ ۶۴۰ میلیون متر مکعب آب و توانایی تولید ۴۲ میگاوات برق را دارد.