تفاهمنامه اطلاعاتی با پاکستان خیانت ملی است

  • انتشار: ۴ سرطان ۱۳۹۴
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 6707

خبرگزاری اطلس ـ محمد سرور عثمانی فراهی نماینده مردم فراه در پارلمان گفت: تفاهمنامه اطلاعاتی با پاکستان یعنی توافق با دشمن؛ کسانی که تروریست در افغانستان را تقویت می کنند.

وی گفت: آی اس آی پاکستان از تروریسم حمایت می کند و نیروهای تروریستی را سازماندهی می کند و این تواققنامه خیانت ملی است و یک لکه ننگ محسوب می شود.

این نماینده پارلمان افزود: در طول تاریخ مردم افغانستان با وجود اینکه مشکلات فراوانی داشته اند اما همیشه از حاکمیت ملی و ناموس و ملت خود دفاع کرده اند و مردم این توافقنامه را نمی پذیرند.

وی اظهار داشت: مردم افغانستان این عمل را ضد منافع ملی می دانند و این تفاهمنامه را محکوم می کنند. بنابراین از نظر ما این تفاهمنامه مردود است و باید لغو شود، در غیر این صورت با عکس العمل شدید مردم مواجه خواهند شد.

نماینده مردم فراه در پارلمان عنوان داشت: مقامات دولتی می گویند این تفاهمنامه امضا نشده است در حالی که آنها تفاهمنامه اطلاعاتی با پاکستان را امضا کرده اند.

وی گفت: پاکستان در قبال افغانستان صادق نیست و تمام مشکلات افغانستان از سوی پاکستان است و هیچ عقل سلیمی اجازه نمی دهد که با دشمن تفاهمنامه اطلاعاتی امضا شود.