تفاهمنامه استخباراتی با پاکستان سیاست خارجی ما را خدشه دار میکند

  • انتشار: ۱۴ جوزا ۱۳۹۴
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 5975

خبرگزاری اطلس ـ عبدالقادر وطندوست نماینده مردم کابل در پارلمان گفت: ما در حال جنگ هستیم و همه می دانند که یکی از مهم ترین عوامل جنگ در افغانستان سازمان اطلاعات پاکستان (ISI) است.

وی گفت: در چنین شرایطی تفاهمنامه اطلاعاتی با ای اس آی پاکستان به ضرر افغانستان است و نیروهای امنیتی ما را تضعیف می کند.

نماینده مردم کابل در پارلمان افزود: این تفاهمنامه روابط حسنه ما با کشورهایی نظیر هند را خدشه دار می کند و در سیاست خارجی ما تاثیرگذار است.

وی اظهار داشت: من صحبت های رجال سیاسی کشور را تایید می کنم که آنان نیز مخالف این توافقنامه هستند. در حال حاضر همکاری امنیتی میان ما و پاکستان به ضرر افغانستان است.

وی عنوان کرد: حتی اگر این تفاهمنامه هشتاد درصد به نفع افغانستان و بیست درصد به نفع پاکستان بود در شرایط فعلی مصلحت ها ایجاب می کرد که هیچ گونه توافق امنیتی با پاکستان نداشته باشیم؛ این در صورتی است که این توافقنامه مطلقا به نفع پاکستان و به ضرر افغانستان است.