تعدادی از نیروهای امنیت ملی در قاچاق مواد مخدر در ولایت پکتیکا دست دارند

  • انتشار: ۱۹ سرطان ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 26027

مسوولین و فعالان مدنى ولایت پکتیکا مى گویند که در قاچاق، خرید و فروش موادمخدر، برخى منسوبین امنیتى دخیل اند، که از اثر آن دراین ولایت ضمن مردان، زنان نیز معتاد شده اند.

به گزارش پژواک؛ یعقوب خان مسوول نهاد مدنى میلمه در ولایت پکتیکا، گفته است که معتادین مواد مخدر، درحالى افزایش یافته که دراین ولایت، هیچ مواد مخدر کشت نمى شود.

نامبرده افزود که درقاچاق، خرید و فروش مواد مخدر، برخى افراد دولتى دست دارند و تعدادى پولیس نیز به این پدیدۀ مهلک آغشته اند که جلوگیرى از مواد مخدر در این ولایت، نیز از آنان توقع نمى رود.

وی از دولت خواست تا معتادین مواد مخدر و یا آنانى را که درقاچاق مواد مخدر دخیل اند، ازصفوف پولیس اخراج نمایند.

عزیز عزیز معاون شوراى ولایتى پکتیکا نیز گفت که دراین ولایت رقم معتادین روبه افزایش است؛ اما براى جلوگیرى آنان، هیچ اقدامى صورت نگرفته است.

به گفتۀ وی، در سراسر پکتیکا صرف در ولسوالى ارگون، یک شفاخانۀ ٢٠ بستر تداوى معتادین ایجاد شده که ظرفیت تداوى همه معتادین را ندارد و معتادین که تداوى شوند، به سبب بى کارى دوباره به مواد مخدر رو مى آورند.

الیاس وحدت والى پکتیکا نیز تایید کرد که مانند ولایات دیگر، نیروهاى امنیتى درجلوگیرى از مواد مخدر ناکام اند و براى جلوگیرى آن، هنوزهم تلاش هاى تند ادامه دارد.

شایان ذکراست که در پکتیکا افزون بر هزاران مرد، ۶٠٠ تن از قشراناث نیز به مواد مخدر معتاداند.