تعدادی از نیروهای امنیت ملی در قاچاق مواد مخدر در ولایت پکتیکا دست دارند

  • انتشار: ۱۹ سرطان ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 26027

مسوولين و فعالان مدنى ولايت پکتيکا مى گويند که در قاچاق، خريد و فروش موادمخدر، برخى منسوبين امنيتى دخيل اند، که از اثر آن دراين ولايت ضمن مردان، زنان نيز معتاد شده اند.

به گزارش پژواک؛ يعقوب خان مسوول نهاد مدنى ميلمه در ولايت پکتيکا، گفته است که معتادين مواد مخدر، درحالى افزايش يافته که دراين ولايت، هيچ مواد مخدر کشت نمى شود.

نامبرده افزود که درقاچاق، خريد و فروش مواد مخدر، برخى افراد دولتى دست دارند و تعدادى پوليس نيز به اين پديدۀ مهلک آغشته اند که جلوگيرى از مواد مخدر در اين ولايت، نيز از آنان توقع نمى رود.

وی از دولت خواست تا معتادين مواد مخدر و يا آنانى را که درقاچاق مواد مخدر دخيل اند، ازصفوف پوليس اخراج نمايند.

عزيز عزيز معاون شوراى ولايتى پکتيکا نيز گفت که دراين ولايت رقم معتادين روبه افزايش است؛ اما براى جلوگيرى آنان، هيچ اقدامى صورت نگرفته است.

به گفتۀ وی، در سراسر پکتيکا صرف در ولسوالى ارگون، يک شفاخانۀ ٢٠ بستر تداوى معتادين ايجاد شده که ظرفيت تداوى همه معتادين را ندارد و معتادين که تداوى شوند، به سبب بى کارى دوباره به مواد مخدر رو مى آورند.

الياس وحدت والى پکتيکا نيز تاييد کرد که مانند ولايات ديگر، نيروهاى امنيتى درجلوگيرى از مواد مخدر ناکام اند و براى جلوگيرى آن، هنوزهم تلاش هاى تند ادامه دارد.

شايان ذکراست که در پکتيکا افزون بر هزاران مرد، ٦٠٠ تن از قشراناث نيز به مواد مخدر معتاداند.