تظاهر از نوع چپلکی!

  • انتشار: ۷ قوس ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 71484
پوشش رئیس جمهور

من به آقای غنی بعنوان رئیس جمهور افغانستان احترام دارم؛ امیدوارم ایشان وقار یک رئیس جمهور رسمی یک کشور را با پوشش مناسب خود رعایت کند. اینکه با چپلی دست به یک تظاهر بزند شایسته نیست. او نماینده گی از خودش نمی کند او نماینده گی از میلیون ها افغان در سطح جهان می نماید.

ایشان را زمانی من بخاطر پوشش ساده اش تحسین میکنم که موتر مادل بالا و گرانقیمت پشت سرش، موتر کرولای ساده مادل 1997 میبود، برای خانمش با پول مردم افغانستان حرمسرا نمیساخت و بودیجه جداگانه تخصیص نمی داد. تجمل گرایی را در ادارات دولتی با پول مالیه های ملت رواج نمی ساخت، میلیون ها پول این خاک و سرزمین را فدای راحتی طارق و مریم به حسابات بانکی آنان سرازیر نمی کرد.

من به چپلک غنی زمانی باور میکنم که قراردادها را برای تاجران ملی و شایسته گان و دلسوزان افغانستان رها میساخت نه اینکه قراردادها را به خانواده و خسربره و خویش و اشنا با شرکت های مجعول شان لیلام میکرد. من زمانی به چپلک غنی دل میبندم که سربازان در جنگ با دشمن مرمی داشته باشند و در معامله های سیاسی بیهوده و ارزان کشته نشوند. با نمایش محقرانه یک چپلک نمی توانید بیرون کردن میلیون ها دالر از کود 91 را بپوشانید و صرف تبلیغات و اعلانات انتخاباتی تان کنید.

من هنوز هم به آقای غنی بعنوان رئیس جهمور افغانستان احترام دارم اما خاک به چشم مردم زدن را قبول ندارم. مردم عقل دارند، میفهمند و تظاهر و فریب افکار عمومی را با ملنگ بودن و ساده پوشی و بی ریایی تفکیک میکنند.

شما و کابینه تان در ارگ و سپیدار چه گلی به سر مردم افغانستان زدید غیر از تباهی کشور و تنزل اقتصاد افغانستان و رواج بیکاری و فقر و بدبختی. شما و آقای عبدالله همه رفاه را در پیرامون تان و در کنار بادیگاردهای شیک و نیکتایی زده تان نبینید. اینجا در افغانستان مرگ پاشیده شده است، مردم نان خوردن ندارند؛ از بیکاری همدیگر را میدرند و میخورند؛ کجا هستید عالیجنابان!! آیا از اعتیاد خبر دارید؟ از دست رفتن جوانان در کام مرگ تدریجی در زیر پل ها و دامنه تپه های شهر آگاهید؟ آیا خبر دارید که بیوه های سربازان کشته شده شما چه میکنند و چه میخورند؟ آیا از عمق تن فروشی های زنان بیچاره برای یافتن لقمه ای نان در سرک های تاریک شهر تان با خبرید؟

آقای رئیس جمهور زمانی برای من چپلک تان ارزش پیدا میکند که تمام کاستی های دولت تان را ارزشمند بسازید، مثل یک رئیس جمهور مقتدر و شیک و منظم و با سلیقه در همه حال در کنار مردم تان باشید؛ آنوقت ما هستیم و به شما و کاردکردهای تان افتخار خواهیم کرد.
.
نویسنده: مهدی ثاقب