ترکیب قومیتی در فرماندهی امن و نظم عامه

  • انتشار: ۵ قوس ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 33723

بعد از نشر یک مکتوب که در آن خواسته شده بود در تشکیل لوای ضد شورش از اقوام افغانستان به غیر از تاجیک ها گزینش شود، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور ترکیب قومیتی در قوماندانی امن و نظم عامه را تشریح کرد.

روز گذشته سرور دانش در معرفی سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت این که این مکتوب چگونه تهیه شده و چگونه نشر شده و آیا کدام اشتباه قصدی یا سهوی وجود داشته یا نه، تحت بررسی قرار دارد، اما مهم حقیقت قضیه است که به گونه دیگر تبلیغ می‌شود.»

معاون رییس‌جمهور هم‌چنین گفت: «قوماندانی عمومی امن و نظم عامه دارای هشت لوا است که مجموع تشکیل آن به شمول افسر و ساتنمن ۱۳۰۴۹ نفر است. از این مجموعه از نگاه ترکیب قومی، ۷۰۳۰ نفر تاجیک، ۳۲۸۷ نفر پشتون، ۹۱۸ نفر هزاره، ۶۸۳ نفر اوزبیک، ۱۹۹ نفر پشه‌ای، ۲۰ نفر بلوچ، ۲۵ نفر نورستانی، ۸۹ نفر عرب، ۲۹ نفر ایماق و ۷۷ نفر ترکمن هستند. هم‌چنین قطعه ضد آشوب که جزء همین قوماندانی است، متشکل از ۵۰۰ نفر است که از نگاه ترکیب قومی، ۳۹۱ نفر تاجیک، ۶۰ نفر پشتون، ۲۹ نفر هزاره و ۱۱ نفر اوزبیک، ۵ نفر پشه‌ای، ۳ نفر عرب و یک نفر بلوچ هستند. آیا با این ترکیب این ادعا درست است که قوم بزرگ تاجیک ما از این قطعه پولیس حذف شده است؟ آیا نباید نتیجه بگیریم که دست‌های پیدا و پنهان در صدد ایجاد تفرقه قومی هستند؟»

در همین حال ویس احمد برمک سرپرست وزارت امور داخله می‌گوید که فرمان رییس‌جمهور برای تشکیل یک قطعه‌ی ضد آشوب کاملا واضح و روشن است و در آن نسبت به هیچ قومی تبعیض روا داشته نشده است.

وی اضافه کرد: «چون پیش از این، از نگاه ترکیب قومی در قطعه ضد آشوب، قوم تاجیک وجود داشته است از همین‌رو نویسنده‌ی متن نوشته که «بدون تاجیک» و برای هموطنان ما سوتفاهم پیش آمده است.»

اقای برمک با استناد بر فرمان نخستین رییس جمهور مبنی بر ایجاد قطعه ضد آشوب گفت که در فرمان رییس‌جمهور هیچ موردی دیده نمی‌شود که تبعیض قومی و نژادی را نشان دهد.

به گفته‌ی آقای برمک به دلیل ناآگاهی نویسنده، سوءتفاهم به میان آمده است و در آن هیچ نیت بد و هدف تفکیک قومی نبوده است: «این کارمند من؛ یعنی کارمند وزارت داخله آگاهی و فراست و شعور سیاسی‌اش به قدری نبوده که بگوید باید ترکیب قومی رعایت شود.»

اخیراً مکتوبی از سوی فرماندهی پولیس امن و نظم عامه صادر شده بود، در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دست‌به دست می‌شد و در آن به عدم شمولیت سربازان و افسران قوم تاجیک در قطعه پنج‌صد نفری ضد آشوب در چوکات زون ۱۰۱ آسمایی کابل تاکید شده بود.