ترامپ پای میز محاکمه

  • انتشار: ۱ دلو ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 75090

ترامپ باشعارهای پوپولیستی و تاکید برمنافع اقتصادی امریکا وارد کاخ سفید شد؛ رفتار و تصامیم نامتعارف ترامپ موجب افزایش تنش درونی میان دو حزب دموکرات و جمهوری خواهان شد؛ و در فضای بین المللی نیز تصامیم وسیاست های بحران را و غیر منتظره ترامپ اقتدار و نفوذ منطقه ی آمریکا را با چالش های جدی مواجه نمود.

ترامپ سومین رییس جمهور آمریکاست که به جرم سوء استفاده از قدرت و کارشکنی در فعالیت کنگره محاکمه می شود. گرچه بعید به نظر میرسد که دو سوم اعضای سنا که اکثریت جمهوری خواهان هستند رای به برکناری ترامپ بدهند اما کشاندن ترامپ به میز محاکمه می تواند در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که کمتر از یکسال دیگر برگزار می گرد تاثیر داشته باشد.

جنگ اقتصادی چین و آمریکا، جنگ استراتژیک آمریکا و روسیه، و نیز جنگ ایدئولوژیک ایران و آمریکا در نهایت هژمونی و سلطه آمریکا را در سطح منطقه و جهان کمرنگ نموده است. عملکرد نامنتظره ترامپ نقش اساسی در شکسته شدن اقتدار آمریکا دارد.

باتوجه به رفتارهای نامتعارف ترامپ در عرصه ی بین المللی وداخلی احتمال ریزش رای ترامپ در انتخابات آینده وجود دارد.
حضور آمریکا در منطقه اکنون با چالش های جدی مواجه است، آمریکایی ها در عراق ، افغانستان ، سوریه و کل خاورمیانه میانه در میان دیوارهای کانکریتی نا امن هستند ، ریشه این عدم امنیت در تصامیم کاخ سفید است. اقتصاد آمریکا در مقابل چین قدرتمند آسیب پذیر، و ادامه این روند بحران جهانی را در پی خواهد داشت.

اینبار مردم امریکا هستند که در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم میگیرند یک رییس جمهور معتدل، متعهد به قوانین بین المللی ، حافظ منافع ایالات متحده را انتخاب کنند یا یک رییس جمهور بحران افرین، و افراطی که امنیت اقتصادی امریکا و نیز نظم و ثبات جهانی را با چالش مواجه کند.
آمریکا به یک رییس جمهور باثبات و معتدل نیازمند است، تا امنیت جهانی تضمین شود.

سید محمد حسین هاشمی اخلاقی