ترامپ و ناتوی عربی!!

  • انتشار: ۱ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 22995

سفر ترامپ به عربستان سعودی و قرارداد 100 میلیارد دالری فروش تسلیحات گویای سیاست فزایش بحران در منطقه است.

ترامپ در سخنرانی اش بین سران تعدادی از کشورهای اسلامی صراحتا ایران را حامی تروریسم خطاب و معرفی کرد و کشورهای اسلامی(اعراب)را به مبارزه همه جانبه علیه تروریزم فراخواند.

معامله تسلیحات به این پیمانه حکایت گر حساسیت ها و رقابت شدید در منطقه که یک جانب آن عربستان و جانب دیگر ایران است می باشد.

بنظر می رسد آمریکا مصمم است برای  استحکام دادن هرچه بیشتر اسرائیل ،ایجاد نفاق  وسرکوب و یا حداقل تضعیف ایران در خلیج  یک ناتوی عربی را شکل بدهد و بدینوسیله هم بازار فروش تسلیحات گرم می شود و از جانب دیگر قدرت متحدی علیه ایران  در منطقه شکل خواهد گرفت تا برای تضعیف ایران از آن استفاده شود.

گرچه بعید بنظر می رسد همه کشورهای عربی در این اتحاد سهیم شوند ولی ممکن چند کشور عربی حاشیه خلیج که سرمایه دار نیز هستند از این پیشنهاد استقبال کنند.

پی آمد این اتحاد (هرچندکوچک)می تواند باعث بروز و تشدید جنگ های فرقه ای در بخشهای مختلف سرزمین های اسلامی گردد و جنگ و خونریزی را بدنبال داشته باشد.

علی رضایی (الهام)