تحقیق تازه ای نشان می دهد، شهروندان سوئدی نسبت به پناهجویان بدبین تر شده اند

  • انتشار: ۱۶ سنبله ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 15506

در نظرسنجی تازه موسسه اینیزیو فور آفونبلات نشان می دهد، شهروندان سوئدی در طی دو سال اخیر نسبت به مهاجران بدبین تر شده اند در این تحقیق گفته شده تعداد کسانی که خواهان کاهش پذیرش پناهندگان در سوئد هستند بیشتر شده است.

سایت خبری لوکال نوشت، بر اساس نتایج یک نظرسنجی جدید، از شمار سوئدیهای مایل به ارائه کمک های نقدی و جنسی به متقاضیان پناهندگی کاسته و تعداد کسانی که خواهان کاهش پذیرش پناهندگان در این کشور هستند، بیشتر شده است.

لوکال با اشاره به اینکه ‘این نظرسنجی را موسسه اینیزیو فور آفونبلات (Inizio for Aftonbladet) از تاریخ 31 اوت تا 2 سپتامبر و از جامعه آماری 1261 داوطلب انجام داد’، افزود: سوئدیها در سال 2015 و اوج بحران مهاجرت 19 میلیارد و 400 میلیون کرون به پناهجویان کمک کردند، که نسبت به سال 2014، یک میلیارد و 500 میلیون کرون افزایش داشته است، اما به نظر می رسد امسال (2016) کمک های مالی بر اساس نتایج این نظرسنجی، نسبت به پارسال کاهش یافته باشد.

گرچه بیشتر پاسخگویان هنوز تا حدی مایل به همیاری هستند، ولی عزم آنها کمرنگ شده است.

اکنون 30 درصد پاسخگویان گفته اند که ‘حتما’ آماده کمک به پناهجویان هستند و 26 درصد آنها اعلام کرده اند که ‘شاید’ کمک کنند.

تعداد افرادی که در سال 2015 ‘حتما’ مایل به کمک بودند، 54 درصد بود و 12 درصد گزینه ‘شاید’ همیاری کنند، را انتخاب کرده بودند.

پاسخگویانی نیز که گفته اند مایل به کمک به پناهجویان نیستند، از 11 درصد سال 2015 به 21 درصد در سال 2016 رسیده است.

سوئدیهایی که خواهان ورود پناهجویان بیشتری به کشورشان هستند، از 60 درصد سال 2015 به 34 درصد در سال 2016 کاهش یافته و اکنون تنها 13 درصد آنها خواهان ورود پناهجویان بیشتری به این کشور هستند. این آمار در سال 2015 حدود 31 درصد بود.

نگرش سوئدیها به شیوه برخورد دولت با بحران مهاجران نیز منفی شده است و اکنون 65 درصد از پرسش شوندگان در این نظرسنجی گفته اند اعتماد اندکی به رویکرد دولت سوئد در قبال این وضع دارند، در حالیکه آمار پارسال 48 درصد بود.