تجلیل بامیان از فقهای معاصر بین المللی افغانستان

  • انتشار: ۶ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: دین و اندیشه
  • شناسه مطلب: 36172

اعتبار و سهم ملت ها در اداره جهان و توسعه دانش به تعداد دانشمندان بین المللی یک سرزمین، و نقش علمی و فکری آنها در جهان مرتبط است.

ما به عنوان بخشی از امت اسلامی در افغانستان می بایست علاوه بر داشتن جایگاه بین المللی، موقعیتی درخور در میان امت اسلامی نیز داشته باشیم.

امروز فرزندانی از این سرزمین مایه همسانی و برابری ما با سایر امت اسلامی و دیگر ملتها در جهان  شده است. شایسته است که از آنها ستایش گردد، و آن مردان بی مانند و کم مانند را به فرزندان محصل خود معرفی کنیم و تجربیات آنها را در این مسیر عزت آور بازخوانی نماییم، تا این کاروان با برکت همچنان رهپویانی نو داشته باشد.

بامیان از اندیشمندانی سختکوش، خوش فکر، زمان شناس و پیام آوران عزت ملت افغانستان و پیشوایان علوم انسانی و اسلامی تجلیل کردند، آنانی که بدون چشم داشتی از تشویق و تقدیر و تجلیل، کارهای بزرگ خود را برای ثبت در تاریخ و جامعه قدر شناس ما جاویدان کرده اند.

تجلیل از چنین فرهیختگان، و نام آوران افغانستانی، گرچند دیر هنگام است، اما ابراز ارادتی از سوی دوستان و قدر شناسان بزرگ مردان صحنه علم و عمل می باشد، البته این کار برای اولین مرتبه در بامیان سنگ بنای محکمی خواهد شد و فرصت هایی در آینده ایجاد خواهد کرد تا هم تجلیل هایی انجام شود و هم اشخاصی تلاش کنند به این مقام از دانش، خرد و برتری دست یابند.

شخصیت های تاریخ ساز، علمی و موسس به ندرت در زمان خود شناخته خواهند شد، تا زمانی از دوران آنها نگذرد و طومار اندیشه، اقدامات و خدمات آنها در مقابل آیندگان نگشاید، ناشناخته باقی خواهند بود. آنچه امروز ما شاهدش هستیم، درخت مبارکیست که آیندگان گرد ثمر آن جمع خواهند شد و بهره های معنوی فراوانی خواهند برد، و بر روان پاک غارس این شجره طیبه درودها نثار خواهند کرد.

فقهایی که در این مراسم تجلیل شد عبارتند از

۱. آیت الله العظمی قربانعلی محقق کابلی

۲. آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض

۳. آیت الله العظمی محمد آصف محسنی

۴. آیت الله محمدی بامیانی

۵. آیت الله شیخ موسی عالمی بامیانی

سید احمد حسینی حنیف