تاکید بانک توسعه آسیایی بر هماهنگی با اولویت های دولت افغانستان

  • انتشار: ۱۴ سنبله ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 68902
دیدار رئیس بانک توسعه آسیایی با اششرف غنی

ورنر لیپاچ، رئیس بانک توسعه آسیایی برای آسیای مرکزی و غربی با اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار اظهار داشت که برنامه این بانک هماهنگ با اولویت های دولت افغانستان به پیش می رود.

طرفین در این دیدار درباره کمک های بانک توسعه آسیایی به افغانستان به ویژه در زمینه تمویل و حمایت این بانک از بخش های زیربنایی و ترانسپورتی گفتگو کرده اند.

اشرف غنی در این دیدار گفت: پروژه هایی را که بانک توسعه آسیایی پشتیبانی می کند، سبب رشد افغانستان می شود و برای کشور اهمیت زیادی دارد.