تابرگزاری لوی جرگه، ریاست اجرایی سرجایش باقیست

  • انتشار: ۲۳ قوس ۱۳۹۴
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 11765

پس از آن نتيجه انتخابات به بحران رفت؛ حكومت وحدت ملي بر بنياد امضای یک توافق نامه سياسي ميان داكتر عبدالله عبدالله و محمداشرف غني شكل گرفت.

در توافق نامه سياسي ميان دو رهبر حكومت وحدت ملي آمده است كه تا دو سال آينده، حكومت با برگزاري لويه جرگه، قانون اساسي را تغيير داده و نظام افغانستان را از نظام متمركز به نظام صدارتي تبديل كنند؛ اما تاهنوز هيچ گونه اقدامي در تطبيق اين توافق نامه نشده است.

از همين رو؛ سيدفاضل سنچاركي مشاور ارشد فرهنگي داكتر عبدالله مي گويد: تا زماني كه انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي برگزار نشود، هيچ گونه لويه جرگه اي در كشور برگزار نخواهد شد.

مشاور ارشد فرهنگي رياست اجرایی تاكيد كرد: تا زماني كه لويه جرگه برگزار نشده و قانون اساسي تغيير نكند؛ رياست اجرایی با همين سيستم اش به كار خود ادامه مي دهد ولو تا هر زماني را هم که در بر گيرد.
پآقاي سنچاركي ابراز اميدواري كرد كه هرچه زودتر كميته گزينش ايجاد گردد تا كميشنران كميسيون مستقل انتخابات گزينش شوند و از اين طريق، آمادگي های لازم براي برگزاری انتخابات پارلماني روي دست گرفته شود.

اين نگراني ها در حالي مطرح مي شود كه كميسيون اصلاح نظام انتخاباتي بارها از عدم ايجاد كميته گزينش ابراز نگراني كرده و گفته است كه تاخير در ايجاد آن، تمامي روند اصلاحات در نظام انتخاباتي را زير سوال قرار مي دهد.