بیش از 36 درصد مردم زیر خط فقر هستند

  • انتشار: ۲۰ جوزا ۱۳۹۴
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 6182

بانک جهانی می گوید: سی وشش درصد نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند .این بانک اعلام کرده که از برنامه های حکومت وحدت ملی برای رفع این مشکل حمایت می کند.

با آنکه در چهارده سال گذشته میلیارد های دالر به افغانستان سرازیرشد اما هنوز کتله بزرگی از مردم زیرخط فقر زندگی می کنند . بانک جهانی با ارایه امار سی وشش درصدی نفوس زیر خط فقر گفته است درچهارده سال گذشته انکشاف متوازن مد نظرگرفته نشده است.

باب سام نماینده بانک جهانی درکابل میگوید در ولایت ها شمار زیادی از مردم بنابرنبود انکشاف متوازن زیرخط فقر زندگی می کنندبرای حل این مشکل به یک راهکار نیاز است و ما دراین بخش با حکومت افغانستان کمک می کنیم.

درعین حال وزارت اقتصاد می گوید برای زدودن فقر روی یک برنامه کار می کند و سروی را برای تثبیت مشکلات هر ولایت آغاز کرده است .

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد گفت: «درسیزده سال گذشته درسطح کشورکار های زیادی صورت گرفته اما متوازن نبوده است. سطح زندگی در برخی ولایت ها خیلی پایین است ما برای انکشاف متوازن تلاش خود را افزایش داده ایم.»

فقر یکی از مشکلات عمده در افغانستان شناخته شده است. شماری ازآگاهان بدین باور اند که فقرهیزم آتش جنگ درافغانستان را می سازد و اکثرافرادی که دربرابر حکومت می جنگند کسانی اند که به دلیل فقر دربرابرپول استخدام شده اند .