بیش از 170 میلیون افغانی در شورای امنیت ملی حیف و میل شده است

  • انتشار: ۱۶ حمل ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 39263

گزارش ها حاکی از آن است که شورای امنیت ملی افغانستان بیش از 170 میلیون افغانی را حیف و میل کرده است.

سلام وطندار گزارش می دهد که شورای امنیت ملی 172 میلیون افغانی که قرار بود در کمیسیون حل منازعات و شورای علما به مصرف برسد را حیف‌ومیل کرده است.

مدارک اداره‌ی عالی تفتیش از شورای امنیت ملی در سال 1395 بیان‌گر نزدیک به 200 میلیون افغانی زیان به خزانه‌ی دولت است که فهرست هزینه‌ی آن به بیش از یک صد مورد جزئی می‌رسد.

بر بنیاد پیشنهاد شماره 9 تاریخ «1/11/ 1394» دفتر شورای امنیت ملی و حکم شماره «2213» ریاست جمهوری، 100 میلیون افغانی غرض اجرای معاش و مصارف کمیسیون مستقل حل منازعات و 72 میلیون افغانی به‌منظور حمایت مالی از شورای سراسری علما در سال مالی 1395 از کود 91 به کودهای «210،220،222،224» انتقال یافت. در این پیشنهاد جزییاتی از پول هزینه‌شده ذکر نگردیده است.

ریاست عمومی خزاین نیز در این مورد می‌گوید، شورای امنیت هر بار جدول معمولی‌یی را به عنوان مدرک هزینه‌ی 100 میلیون افغانی می‌دهد، در صورت درخواست مدرک معتبر با جزییات هزینه‌ی این پول باید به ریاست جمهوری مراجعه کرد و از آن طریق پیش رفت.

اداره‌ی تفتیش به نقل از ریاست خزاین نگاشته است که کمیسیونی برای بررسی این موضوع از سوی اداره‌ی تفتیش گماشته شد، اما این کمیسیون نیز در پایان بررسی‌های خود در حکم 2213 به تاریخ 1394/11/14 مدارک ارایه‌شده از مصارف 172 میلیون افغانی از سوی شورای امنیت را نفی می‌کند.

در این گزارش مسؤولان اداره‌ی عالی تفتیش می‌گویند که بارها از وزارت مالیه و شورای امنیت ملی خواستار پاسخ‌دهی در این مورد شده‌اند، اما این تلاش‌ها نه‌تنها به جایی نرسیده، بلکه به ضرر خود این اداره نیز انجامید.