بیش از ۱۷۰ میلیون افغانی در شورای امنیت ملی حیف و میل شده است

  • انتشار: ۱۶ حمل ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 39263

گزارش ها حاکی از آن است که شورای امنیت ملی افغانستان بیش از ۱۷۰ میلیون افغانی را حیف و میل کرده است.

سلام وطندار گزارش می دهد که شورای امنیت ملی ۱۷۲ میلیون افغانی که قرار بود در کمیسیون حل منازعات و شورای علما به مصرف برسد را حیف‌ومیل کرده است.

مدارک اداره‌ی عالی تفتیش از شورای امنیت ملی در سال ۱۳۹۵ بیان‌گر نزدیک به ۲۰۰ میلیون افغانی زیان به خزانه‌ی دولت است که فهرست هزینه‌ی آن به بیش از یک صد مورد جزئی می‌رسد.

بر بنیاد پیشنهاد شماره ۹ تاریخ «۱/۱۱/ ۱۳۹۴» دفتر شورای امنیت ملی و حکم شماره «۲۲۱۳» ریاست جمهوری، ۱۰۰ میلیون افغانی غرض اجرای معاش و مصارف کمیسیون مستقل حل منازعات و ۷۲ میلیون افغانی به‌منظور حمایت مالی از شورای سراسری علما در سال مالی ۱۳۹۵ از کود ۹۱ به کودهای «۲۱۰،۲۲۰،۲۲۲،۲۲۴» انتقال یافت. در این پیشنهاد جزییاتی از پول هزینه‌شده ذکر نگردیده است.

ریاست عمومی خزاین نیز در این مورد می‌گوید، شورای امنیت هر بار جدول معمولی‌یی را به عنوان مدرک هزینه‌ی ۱۰۰ میلیون افغانی می‌دهد، در صورت درخواست مدرک معتبر با جزییات هزینه‌ی این پول باید به ریاست جمهوری مراجعه کرد و از آن طریق پیش رفت.

اداره‌ی تفتیش به نقل از ریاست خزاین نگاشته است که کمیسیونی برای بررسی این موضوع از سوی اداره‌ی تفتیش گماشته شد، اما این کمیسیون نیز در پایان بررسی‌های خود در حکم ۲۲۱۳ به تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ مدارک ارایه‌شده از مصارف ۱۷۲ میلیون افغانی از سوی شورای امنیت را نفی می‌کند.

در این گزارش مسؤولان اداره‌ی عالی تفتیش می‌گویند که بارها از وزارت مالیه و شورای امنیت ملی خواستار پاسخ‌دهی در این مورد شده‌اند، اما این تلاش‌ها نه‌تنها به جایی نرسیده، بلکه به ضرر خود این اداره نیز انجامید.