بیشترین تعداد حجاج متعلق به کدام کشور است؟

  • انتشار: ۳۱ اسد ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 46479

هر ساله صدها هزار نفر برای انجام مناسک حج به عربستان می روند، در بین کشورهای که اتباع آن به حج می روند، اندونزیا با بیشترین تعداد حاجی در صدر قرار دارد.

از کل افرادی که هر ساله به حج می روند، یک سوم حجاج در داخل عربستان زندگی می کنند و بقیه این از کشورهای دیگر به حج مشرف می شوند.

در این بین اندونزیا با 221 هزار حاجی، بیشترین تعداد حجاج را روانه سرزمین وحی می کند. بعد از این کشور پاکستان با حدود 180هزار حاجی و 8 درصد در مقام دوم قرار دارد.

هر ساله از کشور هند حدود 170 هزار نفر به حج می رود، این کشور، از این حیث با 7 درصد در مکان سون قرار دارد. کشورهای بنگلادیش، مصر، ایران، نایجریا و ترکیه بیشترین تعداد حجاج را بعد از این سه کشور به ترتیب به خود اختصاص داده است

گفته می شود از افغانستان نیز حدود 30 هزار نفر در مراسم شرکت می کند.