بیایید ترک عادت کنیم !

  • انتشار: ۱۸ قوس ۱۳۹۸
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 72003
تنویر

این که تنویر از کدام قوم است حاشیه است !
این که از کدام ولایت است حاشیه است !
این که مشاور محمد خان و ریاست اجراییه بوده حاشیه است !
این که به عنوان یک مقام رسمی در کنار رییس جمهور عکسش دیده شده حاشیه است!
اما این که او یک طالب بی سواد که از سر جهل و جمود فکری یا فقر فرهنگی و اقتصادی به خدمت ماشین آدم خواری جرم و جنایت در آمده دروغ است !
این که او در اتاق فکر فلان تیم انتخاباتی است دروغ است.
این که او و رذالت فکری اش از کلیت تبار پشتون نمایندگی می کند دروغ است
ولی این که کمر به ویرانی مناسبات میان تباری اقوام کشور بسته حقیقت است .
این که جنون راسیستی ویرانگر تر از هیتلر ، موسیلینی و عبد الرحمان دارد حقیقت است.
این که در نشر و بسط اندیشه سیاهش محکمتر از طالبان است حقیقت است.
این که هرجنایتی را برای استیلای قومی مشروع می پندارد حقیقت است.
این که او حکم قتل دوستم و محقق را به عنوان چهره های محوری اوزبیک و هزاره صادر نموده حقیقت است .
این که فرمان بردگی جنسی همه دختران هزاره را قول داده حقیقت است.
این که عزت تاجیک را ننگ پشتون خوانده حقیقت است.

اما این که ما همیشه بیشتر از متن به حاشیه علاقه مندیم هم یک حقیقت است .
بیایید برای اولین بار از این عادت و علقه دست برداریم و برای یک بار هم که شده اصل را نشانه بگیریم.
همه باهم خواستار محاکمه این چهره اکادمیک ژورنالیست ، نویسنده و با سواد و دارای مدرک تحصیلی دکتری در محاکم داحلی افغانستان خارجی ( کشور هالند) و بین المللی ( محاکم حقوق بشری ) به جرم نشر افکار ضد بشری و فاشیستی و اهانت به اقوام باهم برادر کشور شویم.
درست است ما اغلب مبارزات مان مجازی و در فضای مجازی است ، اما این بار ترک عادت کرده در دنیای حقیقی از یک چهره حقیقی و در محاکم حقیقی داد خواهی حقیق کنیم.
درست است که تا کنون در کشور و در هر مساله و موضوعی هزاره ها قربانی اول بوده و می طلبد که هزاره ها محکمتر به میدان آیند، اما دوستان ما در میان اقوام غیر هزاره هم غافل نباشند، چون تاریخ گواه هست که هر گاه سیل فاشیسم از سد هزاره گذشته به مزارع آنان هم رحم نکرده.

اما دوستان پشتون ما !

مسولیت شان سنگین تر است هر پشتون وظیفه دارد که برای براات از خباثت تنویر یک رسانه شود و نکبت همسویی با تنویر و امثال او را از دامن قوم بزرگ شان بشویند ، که در غیر این صورت قربانی اول این اندیشه خود پشتونهاست ، همان طور که در موضوع پناه دادن به طالب و گروه های تروریستی قربانی اول پشتونها بوده و هست .

این قوم پشتون بوده که در دو سوی سنگر جان داده اند ، پشتون بوده که به رغم توجه دولت در حوزه خدمات حکومتی و ویرانگری طالب بی بهره یا کم بهره مانده اند.
خصوصاً در حوزه آموزش این پشتون است که محتاج سهمیه بندی ها شده و این شرم آور است.
پس بر دلسوزان قوم پشتون است که مردانه به میدان آیند و بیشترین سهم را در از میان برداشتن این دمل چرکین سرطان از پیکر تبار بزرگ پشتون به عهده گیرند.

زنده باد رواداری نفرین بر فاشیسم.

نویسنده: محمد امین ناطقی