بیانیه طالبان علیه معاونین ریاست جمهوری نشانه چیست؟

  • انتشار: ۱ میزان ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 94916
طالبان

بیانیهٔ طالبان علیه معاونین ریاست جمهوری نشان می دهد که طی بیست سال اخیر هیچ تغییری در طرز تفکر و شیوهٔ اندیشگی این گروه به و جودنیامده است.

استفاده از واژه ها و کلمات رکیک و عبارت های زننده و تعبیرهای خشن و در مجموع ادبیات آتشین جنگی حاکی از محبوسیت دوامدار این گروه در زندان آیدؤلوژی افراطی و توهم حاکمیت تشدد آمیز عنقریبشان در افغانستان است.

سخنرانی آقای صالح در روز جهانی صلح که به نحوی بازخوانی خشونت های غیر انسانی طالبان در دوران حاکمیتشان بود و نیز صحبت های منتقدانهٔ آرام و ملایم آقای دانش با واکنش تند، غضب آلود وخشمگینانهٔ این گروه مواجه شده است.

با این طرز سخن گفتن و موقف سخت و تشدد آمیز و پافشاری بر قرائت طالبانی از شریعت، آیا می توان به دورنمای صلح و ساختار سیاسی مشتمل بر طالبان امید بست؟

سید آقا حسین فاضل سانچارکی