بودجه 417180000000 افغانی وسط سال مالی افغانستان توسط پارلمان تایید شد

  • انتشار: ۲ عقرب ۱۳۹۶
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 32363

مجلس نمایندگان افغانستان بودجه‌ی 470 میلیاردی وسط سال مالی ۱۳۹۶ را با اکثریت آرا روز گذشته (دوشنبه) تایید کرد.

پس از تغییرها، بودجه‌ی عادی ۲۶۷ میلیارد و ۷۵۲ میلیون افغانی، بودجه‌ی انکشافی ۱۴۰ میلیارد افغانی و ۴۲۸ میلیون افغانی و مجموع بودجه‌ی ملی سال جاری مالی ۴۱۷ میلیارد و ۱۸۰ میلیون افغانی اعلام شد.

عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان گفت که در بودجه‌ی عادی صفر عشاریه ۲۵ درصد کسر و در بودجه‌ی انکشافی یک عشاریه ۵۲ درصد در بودجه‌ی انکشافی کسر به وجود آمده است.

این بودجه‌ سپس به رای‌گیری گذشته شد که ۳۴ عضو مجلس نمایندگان رای رد و ۸۵ عضو به آن رای تایید دادند.

این بودجه در حالی از سوی پارلمان تصویب شده است که شماری از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از تایید شدن این بودجه گفتند که وزیران کابینه پس از این به مجلس پاسخگو نخواهند بود.

قرار است تا دو ماه دیگر سند بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۷ به مجلس نمایندگان فرستاده شود.

این در حالیست که کابینه‌ی حکومت وحدت ملی نتوانسته است که حتا ۵۰ درصد از بودجه‌ی انکشافی‌اش را مصرف نکرده است.