بودجه بیش از 5 میلیارد دالری سال آینده افغانستان در کابینه تایید شد

  • انتشار: ۱۳ عقرب ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 32840

بودجۀ ملی سال آیندۀ خورشیدی(۱۳۹۷) روز گذشته از سوی نشست کابینه در مورد تایید قرار گرفت. بودجه سال آینده خورشیدی افغانستن بیش از 5 میلیارد و 128 میلیون دالر پیش بینی شده است.

در خبرنامه‌یی که از سوی ارگ به نشر رسیده گفته شده که وزیر مالیه روز گذشته بودجۀ مالی سال ۱۳۹۷ را به جلسۀ کابینه ارایه کرده‌است.

سقف مجموعی بودجه برای سال اینده ۳۵۷ ملیارد و ۶۹۱ ملیون و ۴۹۳ هزار معادل بیش از پنج میلیارد و یک صد و بیست و هشت ملیون و پنج‌صد و نود و پنج هزار دالر امریکایی پیش‌بینی گردیده‌است.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه می‌گوید که برای سال مالی آینده مبلغ سقف مجموعی بودجه ۳۵۷ میلیارد و ۶۹۱ میلیون و ۴۹۳ هزار افغانی معادل با پنج میلیارد و ۱۲۸ میلیون و ۵۹۵ هزار دالر در نظر گرفته شده که از مجموع این رقم، ۲۶۷ میلیارد و هفتاد و شش میلیون و ۹۳۲ هزار افغانی معادل با سه‌ میلیارد و ۸۲۹ میلیون دالر برای بودجه عادی و مبلغ نود میلیارد و ۶۱۴ میلیون و ۵۶۱ هزار افغانی معادل با یک‌ میلیارد و ۲۹۹ میلیون و ۲۳۵ هزار دالر برای بودجه انکشافی در نظر گرفته شده است.

هم‌چنین از مجموع بودجه انکشافی مبلغ سی و پنج میلیارد و ۶۵۳ میلیون و ۲۰۹ هزار افغانی بودجه انکشافی اختیاری و مبلغ پنجاه و چهار میلیارد و ۹۶۱ میلیون و ۳۵۲ هزار افغانی آن را بودجه انکشافی غیراختیاری در نظر گرفته شده است.

وزیر مالیه می‌افزاید که از مجموع بیش از پنج‌ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دالر بودجه سال ۱۳۹۷، مبلغ ۱۶۱ میلیارد افغانی معادن ۲٫۳ میلیارد دالر از عواید داخلی و مبلغ ۱۸۸٫۴ میلیارد افغانی معادل با ۲٫۷ میلیارد دالر آن از منابع خارجی تمویل می‌شود. وزیر مالیه گفته است که تفاوت میان مجموع منابع و بودجه مبلغ ۷٫۶۴۶ میلیارد افغانی معادل به ۱۰۹٫۶۳میلیون دالر است که نشان‌دهنده نوعی کسر بودجه بوده و این تفاوت از وجوه نقدی موجود و قرضه‌ها تمویل خواهد شد.

بودجه سال ۱۳۹۷ خورشیدی در مقایسه با بودجه سال جاری، بیش از یک میلیارد دالر کمتر در نظر گرفته شده است. بودجه انکشافی سال جاری چهار میلیارد و بودجه عادی هم ۲٫۴ میلیارد دالر است.