به دلیل مسدود کردن میدان هوایی بامیان، چندین مقام این ولایت تحت نظارت قرار گرفت

  • انتشار: ۳ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 23156

درپى مسدود ساختن خط پرواز ميدان هوايى باميان ازسوى طرفداران يک عضو پارلمان،قوماندان ميدان هوايی ،آمر حوزه اول و شش پوليس سرحدى اين ولايت  بخاطرکوتاهى در وظايف شان تحت نظارت قرار گرفتند.

محمد طاهر زهير والی بامیان گفته است که اين افراد به دليل مسدود ساختن خط پرواز ميدان هوايى توسط تعدادی از موکلين يک عضو شوراى ملى، تحت نظارت قرار گرفته شده است.

وی افزودکه اين تصميم به اساس  فيصله هيات موظف بررسى اين  موضوع  اتخاذ شده است .

والی باميان گفت: ما به شرکت های هوايى اطمينان می دهيم که طبق قانون، موضوع روز گذشته بررسی خواهد شد و شرکت ها آزادانه به پرواز های خود ادامه دهند.

عبدالرحمن شهيدانی نماینده بامیان در پارلمان پس از آنکه روز گذشته  پرواز هواپیمای کام اير به باميان را ازدست داد، درتماس تلفنی ازهوادانش درباميان خواست تا به اين هواپیما اجازه ی نشست درميدان هوايى باميان را ندهند .

درپى اين هدايت شهيدانى، شمارى ازهواداران او خط پرواز درميدان هوايى باميان را با انداختن سنگ ها مسدود نموده و هواپیمای کام ايرحامل ٣٠ مسافر، دوباره به کابل برگشت.

مقامات اين شرکت مدعى اند که با اين کار ده هزار دالرخساره به شرکت کام  ايررسيده و شمارى ازپرواز ها نيز دچار مشکل گرديده است.