به دلیل مسدود کردن میدان هوایی بامیان، چندین مقام این ولایت تحت نظارت قرار گرفت

  • انتشار: ۳ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 23156

درپى مسدود ساختن خط پرواز میدان هوایى بامیان ازسوى طرفداران یک عضو پارلمان،قوماندان میدان هوایی ،آمر حوزه اول و شش پولیس سرحدى این ولایت  بخاطرکوتاهى در وظایف شان تحت نظارت قرار گرفتند.

محمد طاهر زهیر والی بامیان گفته است که این افراد به دلیل مسدود ساختن خط پرواز میدان هوایى توسط تعدادی از موکلین یک عضو شوراى ملى، تحت نظارت قرار گرفته شده است.

وی افزودکه این تصمیم به اساس  فیصله هیات موظف بررسى این  موضوع  اتخاذ شده است .

والی بامیان گفت: ما به شرکت های هوایى اطمینان می دهیم که طبق قانون، موضوع روز گذشته بررسی خواهد شد و شرکت ها آزادانه به پرواز های خود ادامه دهند.

عبدالرحمن شهیدانی نماینده بامیان در پارلمان پس از آنکه روز گذشته  پرواز هواپیمای کام ایر به بامیان را ازدست داد، درتماس تلفنی ازهوادانش دربامیان خواست تا به این هواپیما اجازه ی نشست درمیدان هوایى بامیان را ندهند .

درپى این هدایت شهیدانى، شمارى ازهواداران او خط پرواز درمیدان هوایى بامیان را با انداختن سنگ ها مسدود نموده و هواپیمای کام ایرحامل ٣٠ مسافر، دوباره به کابل برگشت.

مقامات این شرکت مدعى اند که با این کار ده هزار دالرخساره به شرکت کام  ایررسیده و شمارى ازپرواز ها نیز دچار مشکل گردیده است.