بعد از 4 ماه جلسه کابینه با حضور محمد محقق برگزار شد

  • انتشار: ۱۲ حوت ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 37680

بعد از چهار در جلسه کابینه امروز محمد محقق اشتراک کرد. بعد از اظهارات آقای محقق در حمایت از لشکر فاطمیون، وی اجازه اشتراک در جلسات کابینه را نداشت.

بعضی از رسانه ها گزارش داده بودند؛ پیش از این عضویت محمد محقق در نشست های کابینه و شورای امنیت ملی به علت پشتیبانی اش از لشکر فاطمیون در جنگ سوریه تعلیق شده بود. پس از چهار ماه این نخستین بار است که محمد محقق امروز در نشست کابینه حضور یافته است.

این در حالیست که حدود چهار ماه است، که نشست های شورای امنیت ملی نیز به علت تعلیق عضویت محمد محقق برگزار نشده است، هنوز معلوم نیست که نشست های شورای امنیت ملی پس از این برگزار خواهد شد و یا خیر؟.

داکترعبدالله عبدالله نیز به خاطر تعلیق عضویت محمد محقق در نشست های کابینه اشتراک نمی کرد؛ ولی امروز در نشست کابینه حضور داشته است.

اظهارات محمد محقق در حمایت از لشکر فاطمیون با انتقادات بسیاری روبرو شده بود. ریاست جمهوری افغانستان، در آن زمان اظهارات محمد محقق را خلاف اصول سیاست خارجی و منافع ملی و قوانین نافذه این کشور خوانده و اعلام کرده بود، این موضع به‌گونه جدی بررسی خواهد شد.