بزودی نیروهای آمریکایی تازه نفس در هلمند مستقر خواهند شد

  • انتشار: ۹ سرطان ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 14136

مقامات در ولايت هلمند مى گويند که به زودى شمارى از سربازان امريکايى، به هدف تحکيم امنيت در اين ولايت مستقر خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از پژواک نيروهاى امریکایی، در ميدان هوايى بست شهر لشکرگاه مستقر خواهند شد.

مل پاسوال آقا نور کينتوز قوماندان امنيۀ ولایت هلمند گفت که نيروهاى مذکور، مصروف ايجاد قرارگاه هستند، تا در بخش بمبارد هوايى و ساير عمليات، فوراً با نيروهاى افغان مشوره نمايند.”

موصوف در مورد تعداد سربازان مذکور چيزى نگفت؛ اما افزود که به اساس تفاهمنامۀ امنيتى بين افغانستان و امريکا، هردو کشور ميتوانند در صورت نياز، از يکديگر کمک بخواهند.

وی گفت: “حکومت افغانستان مي تواند براى تحکيم امنيت، از هر نوع امکانات کار بگيرد، از همين بابت گروه نيروهاى امريکايى در بخش رهبرى عمليات هوايى و زمينى، از ميدان هوايى ملکى بست، همکارى خواهند کرد و ما در آن سهيم هستيم.”

به گفتۀ او، تعداد سربازان مذکور دوصد تن خواهد بود که برخى وسايل لوژستيکى آنها به شهر لشکرگاه رسيده است.

اين درحالى است که چند ماه قبل نيز حدود يک هزار سرباز امريکايى در منطقۀ شوراب هلمند نيز جابجا شده اند.

مقامات امريکايى، چندى قبل اعلام کرده بودند که نيروهاى امريکايى، با گذشت سه سال يکبار ديگر با نيروهاى افغان در عمليات سرکوب نمودن مخالفين مسلح، اشتراک خواهند کرد.