بزودی نیروهای آمریکایی تازه نفس در هلمند مستقر خواهند شد

  • انتشار: ۹ سرطان ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 14136

مقامات در ولایت هلمند مى گویند که به زودى شمارى از سربازان امریکایى، به هدف تحکیم امنیت در این ولایت مستقر خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از پژواک نیروهاى امریکایی، در میدان هوایى بست شهر لشکرگاه مستقر خواهند شد.

مل پاسوال آقا نور کینتوز قوماندان امنیۀ ولایت هلمند گفت که نیروهاى مذکور، مصروف ایجاد قرارگاه هستند، تا در بخش بمبارد هوایى و سایر عملیات، فوراً با نیروهاى افغان مشوره نمایند.”

موصوف در مورد تعداد سربازان مذکور چیزى نگفت؛ اما افزود که به اساس تفاهمنامۀ امنیتى بین افغانستان و امریکا، هردو کشور میتوانند در صورت نیاز، از یکدیگر کمک بخواهند.

وی گفت: “حکومت افغانستان می تواند براى تحکیم امنیت، از هر نوع امکانات کار بگیرد، از همین بابت گروه نیروهاى امریکایى در بخش رهبرى عملیات هوایى و زمینى، از میدان هوایى ملکى بست، همکارى خواهند کرد و ما در آن سهیم هستیم.”

به گفتۀ او، تعداد سربازان مذکور دوصد تن خواهد بود که برخى وسایل لوژستیکى آنها به شهر لشکرگاه رسیده است.

این درحالى است که چند ماه قبل نیز حدود یک هزار سرباز امریکایى در منطقۀ شوراب هلمند نیز جابجا شده اند.

مقامات امریکایى، چندى قبل اعلام کرده بودند که نیروهاى امریکایى، با گذشت سه سال یکبار دیگر با نیروهاى افغان در عملیات سرکوب نمودن مخالفین مسلح، اشتراک خواهند کرد.