بر اساس یک نظر سنجی 60 درصد مردم طالبان را یک “گروه تروریستی و مزدور خارجی” می دانند

  • انتشار: ۵ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 17287

نتایج یک نظر سنجی در مورد وضعیت حکومت در افکار مردم نشان می دهد 60 درصد از مردم گروه طالبان را یک” گروه تروریستی ومزدور خارجی” دانسته اند و۲۷درصد طالبان را عامل نابودی و ویرانی کشور وبدبین جامعه جهانی در مورد افغانستان واسلام می دانند.

امروزسه شنبه روزنامه هشت صبح و موسسه تحصیلات عالی خورشید نتایج نظر سنجی را که در مورد حکومت درافکار عمومی مورد تحقیق قرار داده بودند، منتشر کردند.

هدف ازاین نظر سنجی؛ ارزیابی عملکرد حکومت از دیدگاه مردم عنوان شده در پنج بخش؛ کلیات عملکرد دولت، قضا، طالبان، اصلاحات وامنیت صورت گرفته است.

این نظر سنجی در مرکز ۱۰ولایت کشور در مدت زمان ۲ماه انجام شده است که در آن ۳۷۱۷نفر اشتراک کرده و به سوالات ارایه شده پاسخ دادند.

فریدون آژند، از پژوهشگران این نظرسنجی در نشست خبری گفت که ۴۷.۲درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که افغانستان در مسیر درستی حرکت نمی کند و۲۷.۹ درصد گفته اند که افغانستان در مسیر درست حرکت میکند.

آقای آژند افزود که نزدیک به ۴۰درصد پاسخ دهندگان گفته است که مبارزه با فساد وبهبود سیستم قضایی در اولویت برنامه های دولت قرار بگیرد و ۲۲.۳درصد گفته اند که اصلاحات در سکتور خصوصی دراولویت برنامه های دولت باید قرار داشته باشد.

همچنین عبدالرحیم احمدپروانی، رییس موسسه تحصیلات عالی خورشید نیز گفت که ۵۳درصد از پاسخ دهندگان از اصلاحات انجام شده درسیستم قضایی کشور خبر ندارند و تنها ۲۷درصد دیگر از اصلاحات مورد نظر خبر دارند.

او افزود که ۴۵درصد ازپاسخ دهندگان نسبت به اصلاحات در سیستم قضایی کشور خوش بین نیستند و تنها ۲۷درصد نسبت به این موضوع خوش بین بوده اند.

به گفته پژوهشگران این نظرسنجی ۶۰درصد از پاسخ دهندگان گروه طالبان را یک” گروه تروریستی ومزدور خارجی” دانسته اند و۲۷درصد گفته اند که طالبان عامل نابودی و ویرانی کشور وبدبین جامعه جهانی در مورد افغانستان واسلام هستند.

آقای آژند تصریح کرد که ۴۴درصد مخالف، مذاکره با گروه طالبان هستند و ۳۹درصد از مذاکره با گروه طالبان خوش بین بوده و حمایت کرده اند.

همچنین آژند گفت که ۷۴.۷درصد از پاسخ دهندگان این نظر سنجی از نیروهای امنیتی کشور راضی هستند و ۱۶.۸درصد از اقدامات آنان راضی نیستند.

در بخش اصلاحات نیز ۴۲درصد مردم گفته اند که اعضای پارلمان در جهت منافع شخصی خود در مقابل اصلاحات می ایستند و ۲۷درصد گفته اند که نقش اعضای پارلمان در عرصه اصلاحت منفی بوده و ۲۸درصد دیگر نقش انان را درعرصه اصلاحات مفید عنوان کرده اند.

۲۲.۱درصد سیاست های حکومت را در بخش توانمندسازی زنان بسیار موثر عنوان کرده و ۲۹درصد بی اثر خوانده است.

گفتنی است که قبل ازاین نیز نظرسنجی های در مورد کارکرد حکومت از سوی نهاد های مختلف صورت گرفته وعملکرد حکومت وحدت ملی به بحث وارزیابی گرفته شده است.

مصطفی احمدی – خبرنگار