برکناری رئیس میدان هوایی حامد کرزی

  • انتشار: ۳ سرطان ۱۳۹۵
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 14006

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور پس از دریافت گزارش بررسی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، رییس میدان هوایی و قوماندان مرزی را به دلیل غفلت وظیفوی از سمت های شان برکنار کرده است.

در بیانیه ای که از سوی دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور به نشر رسیده است گفته شده؛ رئیس جمهور، ضمن اینکه رئیس میدان و قوماندان سرحدی را بخاطر غفلت وظیفوی از سمت های شان برکنار کرد، هدایت داد تا بست ریاست میدان هوایی به اعلان سپرده شود و همچنان وزارت امور داخله سه تن از افراد مسلکی و واجد شرایط خویش را برای سمت قوماندانی سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی پیشنهاد کنند تا از جمله آنان یکتن گماشته شود

همچنین در این خبرنامه آمده است که اشرف غنی گفته است که تمام منسوبین میدان هوایی بین المللی حامد کرزی که بیشتر از پنج سال وظیفه اجرا کرده اند باید بدون استثنا تبدیل شوند و کارمندان جدید در یک پروسه شفاف که بایومتریک شوند و دارایی های شان ثبت گردد، استخدام گردند.

محمد اشرف غنی گفت که تعدد دفاتر در میدان زیاد است و مسئولیت ها واضح نیست و تفکیک وظایف وجود ندارد. او افزود که مقررات واضح به وجود آید و بالای همه تطبیق گردد و وظایف ریاست میدان هوایی به صورت اصولی تنظیم و تعریف شود.

گفتنی است که این برکناری ها در نتیجه نظر کمیسونی که به ریاست محمد روشن به همین منظور تشکیل شده بود وضع گردیده است.