ملت سازی در تعلیق؛

بررسی وضعیت سیاسی افغانستان در آستانه خروج نیروهای خارجی

  • انتشار: ۶ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 96229
افغانستان

افغانستان از هنگام تاسیس همواره با مشکل عمده ملت سازی روبه رو بوده است و همچنان پس از گذشت بیش از یک سده از استقلال خود نتوانسته است با کنار هم قرار دادن اقوام مختلف، دولت مقتدری در پایتخت مستقر کند.

البته در این میان دخالت کشورهای همسایه نیز در امور داخلی افغانستان وضعیت کشور را برای رسیدن به وحدت ملی نامناسب تر کرده است. به این ترتیب، افغانستان پس از گذشت بیش از یک قرن از استقلال، هنوز نتوانسته است وحدت ملی را احیا کند و مناطق جغرافیایی آن با ترکیب ناهمگون جغرافیایی و تنوع فرهنگی و قومی، بدون رسیدن به یک همگرایی و تشکیل شاخصه های حداقلی عناصر تشکیل دهنده یک کشور، باقی مانده است.

فقدان اجماع سیاسی در آستانه خروج نیروهای آمریکایی و مذاکرات صلح، ناشی از همین مشکلات است. به عبارت دیگر، مسائل حاد قومی و مشکلات ملت سازی باعث شده تا نگرانی ها پس از خروج نیروهای خارجی و ورود طالبان و آغاز جنگ های داخلی بار دیگر افزایش یابد.
این ها مسائلی است که ذهن شهروندان را در مورد آینده افغانستان به خود مشغول کرده و دولت مردان افغانستان را به چالشی بحث انگیز فرا می خواند.

دکتر عبدالطیف نظری