بررسی اوضاع افغانستان در شورای امنیت ملل متحد

  • انتشار: ۲ سرطان ۱۳۹۵
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 13973

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه شنبه، گزارش اخیر بان کی مون، منشی عمومی این سازمان در مورد وضعیت کنونی امنیتی افغانستان را در یک جلسه‌ای فوق العاده به بررسی گرفت.

در گزارش بان کی مون آمده است، حکومت افغانستان با ادامه چالش های سیاسی، امنیتی و اقتصادی روبرو است.

این گزارش، گفتگو های گروه هماهنگی چهارجانبه پیرامون صلح و روند مصالحه با  مخالفان مسلح دولت را ناکام خوانده؛ اما هم‌زمان با این گفتگو با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را با پیشرفت‌های همراه می‌داند.

در این گزارش هم‌چنان آمده است که پیشرفت‌های اندکی در کار برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی‌ها دیده شده، وضعیت امنیتی همراه با تلفات غیر نظامیان در بدترین وضع خود از سال ۲۰۰۱ به این سو قرار داشته، رشد اقتصادی اندک بوده و مهاجرت ها هم‌چنان در سطح بلندی قرار دارد.

این سازمان، از پروژه های انکشافی مانند بند سلما، کاسا یک‌هزار، تاپی و توسعه بندر چابهار نیز قدر دانی کرده است، که افغانستان را در دراز مدت به مرکز تجارت منطقه‌ای مبدل خواهد کرد.