بررسی اسناد وزرای پیشنهادی دولت آغاز شد

  • انتشار: ۱۶ حمل ۱۳۹۴
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 3608
پارلمان

منشی مجلس نمایندگان می گوید که روز سه شنبه روند ارایه برنامه نامزد وزرای پیشنهادی حکومت آغاز می شود.

عبدالرئوف انعامی منشی مجلس نمایندگان گفت: ” سه کمیسیون اختصاصی به ریاست معاون اول مجلس، امروز رسمان کارشان را در خصوص بررسی اسناد نامزد وزرای پیشنهادی آغاز کرده است”.

منشی مجلس بیان داشت: کمیسیون های ویژه مجلس تلاش دارند تا روز سه شنبه یک ارایه برنامه ای تعداد از نامزد وزرای که اسناد شان تکمیل شده در آجندای مجلس گرفته شود.

عبدالرئوف انعامی تصریح کرد که تاهنوز کدام سندی در خصوص تابعیت دوگانه نامزد وزرا به مجلس نرسیده است.

روز چهارشنبه هفته گذشته حکومت ۱۶ نامزد وزیر را جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کرد.
پیش از این؛ ۹ عضو کابینه از مجلس رای اعتماد گرفته بود.
این در حالی است که شماری از نمایندگان پیش از این گفته اند که اکثر این نامزد وزرا به دلیل معرفی شدن در پست های خلاف تخصص، از مجلس رای اعتماد نخواهند گرفت.