برخی کشورها به دنبال تغییر نگاه و مفکورۀ دهها میلیون خارجی نسبت به طالبان هستند

  • انتشار: ۲۹ سنبله ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 133146

برخی از خبرنگاران خارجی در زیر پوست شهر کابل به تهیۀ گزارش هایی داغ از افغانستان تحت حاکمیت طالبان میپردازند؛ آنان به بازارها و در میان مردم میروند و بصورت آنلاین از طریق یوتیوب و چینل های خبری به گزاش از سطح کابل میپردازند، وضعیت کشور را رضایت بخش نشان میدهند و خنده ها و شادی های مردم را منعکس میکنند و گویا اینکه در افغانستان همه از طالبان راضی هستند. این خبرنگاران خارجی در کنار زنان و دختران می ایستند و آنها را در مقابل کمره قرار میدهد و به تمام دنیا پیام میدهد که زنان هیچ مشکلی با طالبان ندارند و آزادی های اجتماعی خود را دارا هستند.

در کلیپ های متعددی خانم خبرنگار خارجی به رستورانت ها، نانوایی ها و محلات کسبه کاران روی سرک میرود و با همان زبان انگلیسی با آنان صحبت میکند و احوال شان را میگیرد و مردم به احترام یک میهمان خارجی و یک خبرنگار با خوشرویی و با لبخند جواب میدهند و بی خبر از اینکه این لبخند و برخورد نیک شان به حساب رضایت از حکومت طالبان به دنیا منعکس میشود.

در جای دیگری خبرنگار مرد خارجی نیز تصویر زیبایی از شهر و طالبان نشان میدهد و گزارش رضایت بخش او از طالبان و مردمی که خوشحالند به بیش از ۱۰ میلیون فالور در یوتیوب میرسد، به زبان ساده تر ده میلیون خارجی نگاه شان و قضاوت شان از طالبان همین رضایت و لبخندهای مردم افغانستان است که آنها را قناعت میدهد.

یوناما: شمار تلفات حمله به آموزشگاه کاج همچنان در حال افزایش است

این زنان و مردان خارجی؛ چهره های مرموزی هستند که به نام خبرنگار و فعال امور زنان به پاک نشان دادن حکومت طالبان گزارش تهیه میکنند. مردم هنوز نمیدانند که اینها واقعا مقاصدشان چیست و در افغانستان چه میکنند؟ مردم فقط خوشحال از این هستند که طالبان نوجوانی که بدن زن خبرنگار خارجی را لمس کرده را دستگیر نموده است، بی خبر از آنکه زن خارجی به مراتب کار شرم آورتری نسبت به مردم افغانستان کرده است.
برخی از کشورها در اجلاس و نشست های بین المللی و گفتگوها تنها به دنبال تطهیر طالبان نیستند بلکه آنها اجنت های خود را در میان مردم میفرستند تا گزارش های متفاوتی را ایجاد کنند و نگاه و مفکورۀ دهها میلیون خارجی را نسبت به طالبان تغییر دهند.

مهدی ثاقب

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟