برخورد دوگانه اشرف غنی با صلاح الدین ربانی

  • انتشار: ۷ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 36185

طوریکه همه می دانیم، در پهلوی چند ویژگی مثبت اشرف غنی، عدم نگاه یکسان او به رهبران و جوانان، فقدان اخلاص در عمل و عدم توانایی در رفع تبعیض، نبود اعتقاد و باورمندی در خصوص مبارزه با فساد اداری و در کل نقض قوانین و سوء مدیریت و رهبری او، به عنوان مهمترین عوامل چالش های فعلی و بحران کنونی در کشور بوده که ملت مظلوم افغانستان را در سایه جنگ، نا امنی، فقر وبیکاری قرار داده است.

عملکرد داکتر غنی بیشتر از دیگران باید ملی و در چوکات قوانین صورت پذیرد و متکی بر همین اصل، مواد شصت وپنجم و شصت وششم قانون اساسی افغانستان حکم می کند که رئیس جمهور در موضوعات مهم ملی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید، در اعمال صلاحیت ها، مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت کند و در زمان تصدی وظیفه، از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نکند.

اما آنچه که روی اوضاع شکننده افغانستان تأثیرات خاص گذاشته است فرهنگ معافیت و قانون شکنی است که نه تنها در ادارات پائین رتبه افغانستان قابل مشاهده بوده بلکه آقای غنی به عنوان فرد شماره یک کشور نیز پابند وعلاقمند رعایت احکام قانون اساسی کشور نبوده و نیست. چون در پهلوی تمامی نارسایی ها و ناهنجاری های رهبری موجود در کشور، سوء استفاده از مقام به ملحوظات لسانی، قومی، مذهبی و حزبی، یکی از مواردیست که داکتر غنی و تیم همراه او به آن متهم هستند.

در تازه ترین مورد، هفته قبل زمانیکه وزیر خارجه افغانستان صلاح الدین ربانی، برای اشتراک در مجلس فوق العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون افغانستان، نیت سفر به نیویارک داشت، داکترغنی برای حصول مقاصد سیاسی و تیمی اش، مانع سفر آقای ربانی شد. متعاقبأ، رسانه های ملی وبین المللی وابسته به داکترغنی، قضیه را طوری انعکاس دادند که گویا آقای ربانی، منافع حزبی اش را ترجیح داده و عدم حضور او را در نشست فوق العاده شورای امنیت، خیانت و جفا در حق ملت دانستند.

اگر مرجع و مبدأ عملکرد آقای غنی، تعادل، قانون پسندی، و یکسان اندیشی می بود، بلافاصله، بعد از ممانعت سفر آقای ربانی و یا بعد از نشر گذارشهای نادرست مبنی بر عدم حضور آقای ربانی، اداره آقای غنی می بایست با نشر اعلامیه، برای شهروندان افغانستان وضاحت میداد که عدم حضور آقای ربانی در این نشست مهم و فوق العاده مهم برای افغانستان، براساس خواست شخصی آقای ربانی نه بلکه براساس هدایت آقای غنی بوده است تا به شخصیت و جایگاه آقای ربانی زیان وارد نمی شد و ملت آزاده افغانستان از حقایق نیز درجریان قرار می گرفتند.

امیدوارم آقای غنی از برخورد دوگانه میان رهبران و جوانان جلوگیری نماید، نقش جوانان را در رده های بلند و تصمیم گیری برجسته سازد و صلاحیت های قانونی ادارات و مراجع دولتی را به محدودیت ها مواجه نسازد.

محمدجواد رحیمی