برجام منهای امریکا

  • انتشار: ۱۹ ثور ۱۳۹۷
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 41328

امریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور، سخنان خصمانه و خارج از عرفی دیپلماتیک علیه ایران به‌زبان راند؛ وی توافق‌نامه برجام را پوسیده خواند و خاطر نشان کرد که بالاترین سطحی از تحریم‌ها را به اجرا خواهد گذاشت. اما اتحادیه اروپا، از برجام حمایت کرد و پایبندی خود را به‌برجام اعلام کرد و قول‌داد که در کنار ایران باقی خواهد ماند.
در مقابل سخنان آقای روحانی، منطقی و سیاست‌ورزانه بود. او گفت ایران به‌تعهدات خود و مقررات بین‌المللی پایبند بوده‌است و این امریکا است که تعهدات خود را نقض می‌کند و مقررات بین‌المللی را نادیده می‌گیرد. آقای روحانی اعلام کرد، درصورت که منافع ایران تأمین شود، به‌برجام پایبند خواهد بود و برجام را بدون امریکا حفظ خواهد کرد.
تا این جای کار امریکا، اسرائیل، عربستان و امارات متحده در یک جبهه قراردارند، و در جبهه دیگر، ایران، اتحادیه اروپا، روسیه، چین و دیگر کشورهای مهم و تأثیرگذار می‌باشند. بنابراین، اینک، برتری قدرت منطق دیپلماتیک ایران در مقابل برتری قدرت‌ اقتصادی امریکا قرارگرفته است، باید دید که نتیجه چه می‌شود.

داکتر سید جواد سجادی