برای مبارزه با تروریسم قاطع هستیم

  • انتشار: ۱ جدی ۱۳۹۳
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 2159

محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیش از ظهر امروز در دیدارش با رابرته پینوتی، وزیر دفاع ایتالیا اظهار کرد که حکومت افغانستان به خاطر مبارزه با تروریزم ارادۀ قاطع دارد.

بهگزارش خبرگزاری اطلس به نقل از خامه پرس، رییس جمهور هم‌چنان با خانم پینوتی در مورد گسترش روابط میان دوکشور، پشتی‌بانی ایتالیا از نیروهای امنیتی افغان، مبارزه با تروریزم، توسعۀ اقتصادی افغانستان و مبارزه با تروریزم و هم‌کاری‌های منطقه‌یی گفت‌گو کرد.

از سویی، وزیر دفاع ایتالیا از تعهد درازمدت کشورش با افغانستان اطمینان داد و از گسترش روابط درازمدت میان دوکشور اظهار امیدواری کرد.
وی تاکید کرد که توسعه‌های صورت‌گرفته در افغانستان باید باید حفظ شوند و ایتالیا در این زمینه با حکومت وحدت ملی هم‌کاری خواهد کرد.

ایتالیا یکی از کشورهای کمک‌کننده در بیش از یک دهۀ اخیر برای افغانستان است و بخشی از سربازان این کشور نیز تا کنون در چارچوب ناتو در افغانستان مسؤولیت اجرا می‌کردند.