برادر یک پولیس انتقام برادرش را با کشتن برادر یک عضو طالبان گرفت

  • انتشار: ۳۰ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 24583

منابع امنيتى  در ولايت فارياب مى گويند که برادر يک منسوب پوليس  که درکمين طالبان کشته شده بود، برادر يک طالب را در ولسوالى شيرين تگاب اين ولايت به قتل رسانده است .

دُر محمد يک تن ازمنسوبين پوليس ملى، ظهر روز گذشته در کمين طالبان مسلح در قريه فيض آباد ولسوالی شيرين تکاب کشته شد.

منبع امنيتى به پژواک گفته است؛ “پس از اين رويداد، نور محمد برادر مقتول، حاجی محمد نعيم  برادر يکى از اعضاى گروه طالبان را در بازار شيرين تکاب تيرباران کرد.”

سمونوال سيد آقا قوماندان امنيه فارياب، اين رويداد را تائيد نموده گفت که قضيه تحت بررسی است؛ هنوز هم روشن نيست که هر دو رويداد، با هم ارتباط دارد و يا خصومت های خانوادگی سبب بروز اين رويداد شده است.