بدرفتاری برخی وزرا، صدای نمایندگان را بلند کرد

  • انتشار: ۱۲ قوس ۱۳۹۴
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 11683
پارلمان

برخی از نمایندگان مجلس از بدرفتاری وزرا با خودشان شکایت دارند.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از جمهور؛ نمایندگان مجلس می گویند: زمانی که برای انجام کاری موکلین شان به برخی وزارت خانه ها مراجعه می کنند با برخورد بد وزرا مواجه می شوند.

سخی مشوانی یکی از نمایندگان ولایت کنر در مجلس گفت: در برخی موارد وزرا طوری با نمایندگان مردم برخورد می کنند که سبب تحقیر می شود.

آقای مشوانی افزود: ” روزی برای انجام کاری یک موکلم که در امتحان رقابتی اصلاحات اداری در وزارت احیا و انکشاف دهات رفته بودم؛ زمانی مشکل را با وزیر مطرح کردیم؛ وزیر به طوری بی ادبانه با من و موکلم برخورد کرد”.

پیش از این نیز بارها نمایندگان از برخورد وزرا شکایت کرده می گویند که اکثر وزرا اقارب و افراد تیمی شانرا مقرر کرده اند.

برخی نمایندگان هم از چندی به این سو از برخورد بد پولیس در سطح شهر به رییس مجلس شکایت کرده اند.

اما؛ عبدالستار درزای عضو دیگر مجلس در این رابطه گفت: ” به این خاطر ما تحقیر می شویم که درست و هماهنگ نیستیم و در موقع تصمیم گیری به قوم،‌ دسته و سمت تقسیم می شویم”.

آقای درزابی افزود: اگر نمایندگان هماهنگ عمل کنند، حکومت نیز به هرسوال مشروع مجلس پاسخ خواهد داد.

در همین حال؛ رییس مجلس نمایندگان نیز می گوید که نمایندگان “واجب الاحترام غیرمسوول” نیستند.

آقای ابراهیمی خطاب به نمایندگان افزود: ” صلاحیت و موقف شما بالاتر از وزیر است، تصمیم این خانه حکومت را تکان می دهد، وقتی وزیر را می خواهیم شما خود مدافع وزیر شده و بحث را قومی می سازید”.

او از نمایندگان که شکایت دارند خواست؛ رسما به هیات اداری درخواست دهند تا از طریق کمیسیون های ذیربط به مشکل آنان رسیدگی صورت گیرد.

این در حالی است که در اکثر جلسات مجلس نمایندگان به سختی نصاب مجلس برای تصمیم گیری کامل می شود.