با دو سال کار در دفتر شورای امنیت و رئیس جمهور، از رتبه دگرمنی را به دگرجنرالی رسید

  • انتشار: ۸ سنبله ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 29704

طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع، حدود دو سال کار در دفتر شورای امنیت ملی و دفتر رییس‌جمهور، از رتبه دگرمنی به دگروالی رسید و سپس برید جنرال و تورن جنرال شد و روز گذشته رتبه دگر جنرالی را هم گرفت. هم دوره های بهرامی که بیش از ۲۰ سال در ارتش کار کرده اند، هنوز دگروال هستند.

طارق شاه بهرامی پس از کناره‌گیری عبدالله حبیبی وزیر  پیشین دفاع از سوی رییس‌جمهور اشرف غنی به حیث سرپرست و نامزد وزیر دفاع ملی گماشته شد.

قرار است آقای بهرامی برای گرفتن رای اعتماد به زودی به مجلس نمایندگان برود.

وزارت‌های امور داخله و دفاع ملی در باره زنده گی نامه و کارنامه‌های طارق شاه بهرامی هیچ گونه اطلاعی بدست نمی دهند.

اما بر بنیاد اطلاعات بدست آمده طارق شاه بهرامی بیش از ۵۰ سال دارد و باشنده اصلی ولایت لغمان است  و زند‌گی نظامی اش تا اکنون پر فراز اما بدون نشیب بوده است.

وی آموزش های نخستین اش را در مکتب نظامی به پایان رسانید و وارد دانشگاه نظامی شد. در سال ۱۳۶۵ از دانشگاه نظامی کابل فارغ شد و در بخش هوایی در میدان هوایی شیندند بکار آغاز کرد.

آقای بهرامی پیش از این کارش را به حیث سکرتر در دفتر منیر منگل رییس پیشین قول اردوی مرکز آغاز کرد.

بعدها فرمانده قطعه ۴۴۴ نیروهای ویژه پولیس شد و در همین هنگام با یک بورس تحصیلی به بریتانیا رفت و رتبه ارکان حرب را بدست آورد.

تا این جای کار آقای بهرامی دگرمن بود. اما پس از برگشت از بریتانیا مدتی بیکار ماند. سپس در دفتر شورای امنیت ملی استخدام شد واندکی بعد هم به حیث رییس مرکز توحید در دفتر رییس جمهور کارش را ادامه داد.

وی در حدود دو سال کار در دفتر شورای امنیت ملی و دفتر رییس‌جمهور از رتبه دگرمنی به دگروالی رسید و سپس برید جنرال و تورن جنرال شد.

طارق شاه بهرامی تا همین چندی پیش معین امنیتی وزارت امور داخله بود و اکنون پس از کناره گیری عبدالله حبیبی وزیر پیشین دفاع ملی رییس جمهور با فرمانی وی را به حیث سرپرست و نامزد وزیر دفاع ملی معرفی کرد.

دراین میان هم دوره های آقای بهرامی در دانشگاه که بیش از ۲۰ سال در ارتش کار کرده اند، هنوز دگروال هستند.

پیش از این سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است که رتبه جنرال در افغانستان بربنیاد شایسته گی نه بل بر بنیاد روابط و اندازه پول جیب به دست می آید، در حکومت وحدت ملی چندین نمونه دیگر نیز دیده می شود که رییس جمهور به نزدیکان مقام ها و افراد پرنفوذ رتبه های جنرالی داده است.

این در حالیست که رییس جمهورغنی در روز معرفی سرپرست وزارت داخله گفته بود که دیگر کسی بر بنیاد مسایل سیاسی جنرال نخواهد شد؛ اما روز گذشته در شانه سرپرست وزارت دفاع رتبه دگر جنرالی را نصب کرده است.