بانک مرکزی: بانک نوت های کهنه تا آخر سال ۱۳۹۵ غیر قابل اعتبار می شود

  • انتشار: ۱۳ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 17573

بانک مرکزی افغانستان در بیانیه اعلام کرده است، بانک نوت هایی که رنگ آن تغییر کرده باشد و یا روی آن مواد چسبی و یا نقاشی شده باشد تا آخر سال ۱۳۹۵ غیر قابل اعتبار نیست و بعد از این تاریخ این نوع بانک نوت ها منع می شود.

به اساس خبرنامۀ این بانک؛ بانک نوت هایى که به جز از اسکاشتیپ، تمام مواد چسپناک و غیره مواد اجنبی، روى آن نقاشی و مهر شده باشد، از نظر ظاهری تغییر یافته و از اثر بی توجهی و بی اعتنایى شکل آن تغییر کرده باشد؛ از تاریخ اول حمل ١٣٩۶ غیر قابل اعتبار مى باشد و حین ارایه به بانک، بدون معاوضه مصادره (ضبط) شده و در محو آن اقدام می گردد.

بانک مرکزى، از کسانى که این چنین بانک نوت ها را دارند، خواسته است که الى آخر حوت سال ١٣٩۵، به نزدیکترین بخش این بانک مراجعه نموده و بانک نوت هاى یادشده را تعویض نمایند.

در پایان خبرنامه، از تمام مردم تقاضا شده که به حفظ و نگهداشت بهتر بانک نوت ها توجه بیشتر داشته باشند.

این در حالیست که شمارى از شهروندان کابل، شکایت دارند که به دلیل بیشتر شدن بانک نوت هاى مندرس دو، پنج، ده، بیست و پنجاه افغانى در بازار، در داد و ستد دچار مشکل مى شوند و برخى صرافان نیز این بانک نوت ها را ارزان خریدارى مى کنند.

در حال حاضر؛ بانک نوت هاى یک، دو، پنج، ده، بیست، پنجاه، صد، پنجصد و یک هزار افغانى در بازار وجود دارد. همچنان پول فلزى یک، دو و پنج افغانى نیز موجود است.