بانک جهانی ۶۹۱ میلیون دالر کمک بلاعوض به افغانستان اهدا کرد

  • انتشار: ۲۱ حمل ۱۳۹۷
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 39475

مقامات در وزارت مالیه افغانستان می گویند؛ که بانک جهانی به منظور تطبیق سه پروژه بزرگ، ۶۹۱ میلیون دالر را به حکومت افغانستان کمک بلاعوض کرده است.

اکلیل‌ حکیمی، وزیر مالیۀ افغانستان، هنگام امضای این قرارداد، گفت که این کمک در بخش‌های صحت، مخابرات و تکنالوژی معلومات و قرضه‌های بانک‌های دولتی به مصرف خواهد رسید.

آقای حکیمی، گفت “قرارداد ۶۹۱ میلیون دالری را امروز ما به امضا می‌رسانیم که آن در سه بخش است، ۶۰۰ میلیون آن مربوط پروگرام صحتمندی می‌شود که از طریق وزارت صحت عامه ما به مصرف می‌رسد، پروگرام دوم، موضوع دیجیتل کاسا است که در حدود ۵۱ میلیون دالر امریکایی به آن تخصیص داده شده…و پروژه سوم که حدود ۴۰ میلیون دالر امریکایی است، آن برای بانک‌های دولتی ما، برای ظرفیت‌سازی شان و هم برای اینکه بانک‌های ما به معیارهای خود را عیار سازند”.

به گفتۀ وزیر مالیۀ افغانستان، از این کمک‌ها ۵۱ میلیون دالر، در بخش انتقال ۱۳۰۰ میگاوات برق و فایبر نوری از آسیای میانه به آسیای جنوبی هزینه خواهد شد.