بانک جهانی بیش از ۹۸ میلیون دالر برای تقویت بخش انرژی به افغانستان کمک کرد

  • انتشار: ۲۰ میزان ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 70005

بانک جهانی یک بسته جدید کمک مالی به ارزش ۹۸٫۸ میلون دالر را برای حمایت از پروژه تولید انرژی برق از گاز طبیعی به افغانستان کمک کرد.

بانک جهانی با نشر یک اعلامیه گفته است که هدف از این پروژه‌ها، افزایش میزان تولید انرژی برق از منابع داخلی و تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در بخش انرژی افغانستان است.

همچنین در اعلامیه آمده است ۱۲٫۸ میلیون دالر این بسته، کمک مالی اداره انکشاف بین‌المللی است که به منظور تضمین سرمایه‌گذاری خصوصی در پروژه تولید انرژی برق از گاز طبیعی شبرغان فراهم شده است.

به نقل از اعلامیه بانک جهانی، بسته کمک مالی دیگر این بانک برای حمایت از پروژه تولید انرژی برق از گاز طبیعی مزارشریف است؛  ۲۳٫۸ میلیون دالر قرضه به طور تضمین جهت پرداخت تعهدات جاری شرکت برشنا، ۱٫۵ میلیون دالر دیگر برای مدیریت خطرات احتمالی شرکت برشنا و هم‌چنین ۴۳٫۸ میلیون دالر قرضه موازی برای تأمین مصارف احتیاطی این پروژه در نظر گرفته شده است.

هنری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان در این مورد گفته است: نیازمندی‌های سکتور انرژی افغانستان خیلی زیاد است، و بسته کمک جدید مالی در راستای رُشد و توسعه اقتصادی این کشور یک گام بزرگ پنداشته می‌شود. سرمایه گذاری در بخش انرژی برق، نقش کلیدی در راستای دستیابی به اهداف بالقوه رشد اقتصادی افغانستان دارد.