بازهم حمله کرکسان

  • انتشار: ۳۰ میزان ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 95945
طالبان

دره ی میدان در چند قدمی پایتخت سالهاست قربانی میگیرد، ده ها سالست که مردم مناطق مرکزی در چنگال کرکسان شکار می شوند.

طالبان، تروریست ها و راهزنان از خبط و بی کفایتی حاکمیت استفاده کرده، همواره مظلوم ترین افراد را به خاک و خون می کشند، ولی دولت امروزی با بکار بردن جملات فریبنده هم مردم و هم جوانان اردو و پلیس را در دام وحشیان قرار می دهد.

جملات حاکمیت کابل بیشتر شبیه تبلیغات رسانه ای عصر خلق و پرچم است. این جملات در تبلیغات به کار برده می شود: ” ما اوضاع را تحت کنترل داریم. دشمن مورال ندارد و همواره تحت نظر ماست، حملات ما شکننده و کوبنده هست. اردوی ما در حال پیشروی است”.

این جملاتی است که سالهاست به ذهن مردم تلقین می شود ولی چندان عمل وجود ندارد. در مورد دره وحشت و مرگ یعنی میدان عملی نشده مگر اینکه بعد از کشته شدن عده ی زیادی از اردو و مردم و رسانه ای شدن جنایت تازه دولت از خواب بیدار شده و هیاهو راه می اندازد.

اما دشمن بدون تبلیغات در دره ی وحشت اموال مردم را به تاراج میبرد و عشر می ستاند و میبرد و میکشد و مثله میکند. حاکمیت نظاره گر است. بارها و بارها شاهد این وقایع در این دره بوده ام.
بهتر است حاکمیت قدری به خود آید و شرم پیشه کند.

علی اکبر فیاض