این داروها را بی هیچ عنوان همزمان مصرف نکنید!

  • انتشار: ۱۲ ثور ۱۳۹۸
  • سرویس: سلامت
  • شناسه مطلب: 59829

یک کارشناس دارویی، درباره مصرف همزمان دو دارو که باعث داغ شدن بدن، افزایش ضربان قلب، تپش قلب، تهوع، استفراغ و در موارد شدید مرگ ناگهانی می شود، هشدار داد.

«نسیم شاهرخ» با هشدار نسبت به مصرف همزمان داروی مترونیدازول و الگزیرها اظهار داشت: الگزیرها محلول‌های خوراکی حاوی دارو هستند که مقدار اندک و مجازی از اتانول به‌ منظور کمک به حل شدن دارو توسط کارخانه سازنده به آنها اضافه شده است.

بسیاری از داروهای مورد استفاده در درمان سرماخوردگی، سرفه و دل‌پیچه به‌ شکل الگزیر در دواخانه ها در دسترس هستند؛ مانند الگزیر دی‌سیکلومین.

وی مترونیدازول را نیز از دسته­ داروهای آنتی‌بیوتیک و ضدانگل، که درعفونت‌های مختلفی از جمله عفونت‌های دستگاه گوارشی و واژینال استفاده می‌شود، معرفی کرد و ادامه داد: طبق برخی گزارش­ها و مطالعات مصرف اتانول در طول درمان با مترونیدازول خوراکی یا واژینال، می‌تواند منجر به واکنش شبه دی‌سولفیرام شود که مشخصات آن داغی بدن، افزایش تپش قلب، ضربان قلب شدید، تهوع و استفراغ و در موارد شدید مرگ ناگهانی است.

به نوشته تسنیم، شاهرخ در پایان تأکید کرد: درحالی که شواهد روشن و قطعی از وقوع واکنش شبه دی‌سولفیرام با مصرف همزمان مترونیدازول و اتانول کم است، اما تا زمان مشخص شدن بی‌ خطری تجویز همزمان این دو دارو، باید با دقت به محتویات محلول‌های خوراکی توجه کنید و از مصرف فرآورده‌های حاوی اتانول در طول درمان با مترونیدازول و به‌مدت حداقل 3 روز پس از قطع آن اجتناب کنید.