ایمل فیضی: غنی جزئی از فساد در حکومت قبلی است

  • انتشار: ۱۶ سنبله ۱۳۹۵
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 15492

در پی سخنان اشرف غنی رئیس جمهور مبنی بر اینکه فساد میراث حکومت قبلی بوده است، ایمل فیضی سخنگوی کرزی به این صحبت ها واکنش نشان داد و گفت که غنی یکی از مشاوران کرزی بوده است و اگر ضعفی در حکومت قبلی وجود داشته، غنی هم جزئی از آن است.

ایمل فیضی می گوید، اشرف غنی یکی از مقامات پیشین حکومت حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، بوده است که وی با انتقاد حکومت قبلی تلاش می کنند تا ضعف های حکومت خود را بپوشانند.

محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان، روز گذشته در نشست ویژۀ بورد مشترک نظارت و انسجام که نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و سفرای کشورهای مختلف نیز حضور داشتند، به وضاحت گفت که” بدبختانه ما اقتصاد فاسد را به‌ میراث گرفتیم.”

در واکنش به اظهارات آقای غنی، ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور پیشین افغانستان به صدای امریکا گفته است که رئیس جمهور کنونی افغانستان از مقامات و مشاورین ارشد و با صلاحیت رئیس جمهور پیشین افغانستان در بخش های مالی، اقتصادی، امنیتی و نظامی بود و اگر ضعف در حکومت قبلی وجود داشت، آقای غنی جُز آن بود.

آقای فیضی گفت: ” می توانم بگویم که در اکثریت جلسات که تحت رهبری رئیس جمهور اسبق صورت می گرفت، آقای اشرف غنی حضور داشت و مشوره ها و دیدگاه های شان در فیصله های مهم رئیس جمهور کرزی نقش داشت. اکنون پس از تقریباً دو سال از سپری شدن حکومت وحدت ملی، جای تاسف و تعجب است که رئیس جمهور غنی هر مشکل ادارۀ خود را به دوره های قبلی ربط می دهد. پس حکومت قبلی هم باید هر مشکل خود را بالای طالبان می انداخت و بگوید که همه چیز ها از زمان طالبان برای ما به میراث مانده است.”

آقای فیضی همچنین گفت که حکومت وحدت ملی در حدود دو سال گذشته به آنچه برای مردم تعهد کرده بود، عمل نکرد و حال به دلیل که حکومت تحت فشار مردم و جامعه بین المللی قرار گرفته است، انتقاد از حکومت آقای کرزی بهانه ای است برای فرار از فشار مردم و جامعۀ بین المللی.

آقای فیضی افزود: “فکر می کنم که در اصل رئیس جمهور غنی تحت فشار قوی مردم افغانستان و جامعۀ بین المللی قرار گرفته و می توانم بگویم که راه خود را گم کرده است. مردم افغانستان پس از دو سال تجربۀ تلخ که از حکومت وحدت ملی دارند، دیگر به شعار ها و وعده های دروغین حکومت فعلی باور نمی کند.”

سخنگوی رئیس جمهور پیشین افغانستان همچنین گفت که رئیس جمهور کنونی نباید ادارۀ امور خود را در مقایسه با حکومت قبلی به پیش ببرد، بلکه در عمل برای مردم بگوید که در دو سال گذشته چه کاری برای بهبود زندگی و اقتصاد مردم انجام داده است.

آقای فیضی ادعا کرد که وضیعت امنیتی، سیاسی، اقتصادی و انکشافی در دو سال گذشته به صورت روز افزون رو به وخامت است و به گفتۀ او یگانه راه بیرون رفت از وضیعت کنونی افغانستان، مراجعه به مردم از طریق برگزاری لویه جرگه است، لویه جرگۀ که رهبران حکومت وحدت ملی تعهد کرده بودند تا دو سال پس از ایجاد حکومت جدید آنرا بر گزار کنند.

حامد کرزی ئیس جمهور پیشین نیز چندین بار از طریق رسانه ها خواهان برگزاری لویه جرگه شده است تا در قانون اساسی افغانستان تعدیل وارد گردد.