ایران جواب عربستان را داد

  • انتشار: ۲ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 23056

سخنگوی وزارت امورخارجه ایران با اشاره به گفته های روزهای گذشته مقامات عربستان تصریح کرد: سعودی ها آرزوی اقدام نظامی علیه کشورمان را به گور خواهند برد.

بهرام قاسمی درباره اظهارات مقامات عربستان مبنی بر تبدیل کردن ایران به میدان جنگ گفت: خیلی ها می توانند آرزوهای بی پایه و اساس مطرح کنند؛ بعضی مدت های مدید است که چنین آرزوهایی دارند اما آن را با خود به گور خواهند برد و نمی توانند چنین مطالبی علیه ایران بگویند.

وی اظهارات مقامات عربستان را سخنانی نابخردانه و غلط دانست و افزود: آنان با این روش ها و بیان این سخنان سعی می کنند برای خودشان با دالر امنیت بخرند درحالیکه امنیت خریدنی، پایدار نیست و به سرانجام نخواهد رسید.

قاسمی به مقامات عربستان سعودی توصیه کرد: به جای خرید امنیت از کشورهای فرامنطقه ای سعی کنند با اتکا و رجوع به مردم خود و یادگرفتن از همسایگان برای داشتن ساز و کار دموکراتیک مبتنی بر رای مردم، امنیت خود را جاودانه کنند.

قاسمی گفت: طبعا امنیت با خرید سلاح های بی شمار به دست نخواهد آمد و تاریخ معاصر شاهد است که کشورهایی با زرادخانه های بزرگ و توانایی های نظامی بسیار در نهایت وضعشان دگرگون شد و این برای دیگران هم می تواند اتفاق بیفتد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود: بسیار بدیهی است که اگر به نیروهای مردمی اتکا نداشته باشند در نهایت با سلاح کاری از پیش نخواهند برد و بهتر است کشورهایی که بودجه هایی را صرف هزینه های نظامی می کنند که نهایتا نمی تواند ضمانت اجرایی برای بقاء و دوامشان داشته باشد به مردمشان مراجعه کنند.

سخنگوی وزارت امورخارجه بر ادامه برنامه دفاعی و موشکی ایران با قوت و شدت تمام تاکید کرد.

بهرام قاسمی در پاسخ به اظهارات ضدایرانی وزیر خارجه آمریکا در عربستان و مطالبه او از رئیس جمهور کشورمان برای تعطیل کردن برنامه موشکی کشورمان تصریح کرد: این سخنان پوچ، بی دلیل، دروغ و فریبکارانه است.

وی گفت: کشورهایی مروج تروریسم و افکار افراطی برای جهانیان مشخص هستند و با این سخنان نمی توان آنان را تطهیر و به شکل دیگری معرفی کرد؛ واقعیات همواره خود را نشان می دهند.

قاسمی تاکید کرد: این اظهارات درباره برنامه موشکی کشورمان بیجا و غلط است؛ ما در چارچوب سیاست های ملی، برنامه های دفاعی خودمان را که برنامه ای بازدارنده و کمک کننده به ثبات و امنیت در منطقه و مبارزه با تروریسم است با قوت و شدت تمام ادامه خواهیم داد و اجازه نمی دهیم دیگران در این خصوص صحبت کنند.

قاسمی افزود: ما حق صحبت در این خصوص را به دیگران نخواهیم داد زیرا در 4 دهه گذشته شاهد حوادث متعدد بودیم که گویاترین آن برای مردم ما جنگ 8 ساله تحمیلی است که در فشار شدید و تحریم جدی جهانیان مجبور بودیم برای حفظ میهن خود تلاش کنیم و دیگران هرگز حاضر نمی شدند که کوچکترین سلاحی به ما بفروشند.

وی تصریح کرد: عربستان از دهه های گذشته تاکنون مهد پرورش و ترویج تروریسم و افراط گرایی بوده و هست و ترامپ در آنجا چنین سخنان نابجا و خصمانه ای علیه ملت و حاکمیت کشورمان به زبان آورد.