ایده تشکیل دولت در درون دولت

  • انتشار: ۲۰ ثور ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 22161

حزبی که صلح کرده و متعهد شده است که از فعالیت‌های نظامی دست بکشد و صرفا از طریق فرایندهای دموکراتیک به فعالیت‌های سیاسی بپردازد، مکلف است که به تعهدات خود عمل کند. بر اساس قانون نیز احزاب حق ندارند تشکیلات نظامی داشته باشند و به امور نظامی بپردازند.

ولی وقتی هنوز عرق برگشتن از غارها نخشکیده است، سخنگوی این حزب، بدون توجه به موافقتنامه صلح و احکام قانون، با صراحت اعلام می‌کند که قصد ندارد سلاح‌های خود را زمین بگذارد و تنها با دولت نمی‌جنگد، این بدان معنا است که این حزب قصد دارد، دولتی در دولت تشکیل دهند.

بدون تردید اگر چنین ایده‌های خطرناکی تحقق یابند، آنگاه بایست در انتظار انفجار بزرگ بود؛ اما مردم آماده‌اند باردیگر به گذشته نکبت‌بار بازگردند؟!

داکتر سید جواد سجادی