ایجاد نیروی قومی برای حفاظت از جنگل های کنر با بودجه 19 میلیون دالر

  • انتشار: ۱۵ عقرب ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 32941

ریاست زراعت ومالداری ولایت کنر طرح حفاظت، بازسازی و جلوگیری از قطع خود سرانه جنگلات در آن ولایت را ایجاد کرده است. بر اساس این طرح یک نیروی قومی با بودجه بیش از 19 میلیون دالر ایجاد می شود تا حفاظت از جنگل های کنر را بر عهده بگیرد.

مقامات این ریاست می گویند که بر اساس پلان پنج ساله برای نگهداری جنگلات کنر، نیروهای قومی را ایجاد میکنند.

به گزارش رادیو آشنا؛ مقامات می افزایند که برای عملی ساختن این طرح، بودجۀ بیش از ۱۹ میلیون دالر امریکایی را به دست آورده اند.

انجینر انعام الله صافی رئیس زراعت و ومالداری ولایت کنر می گوید که برای جلوگیری از حادثات طبیعی یک طرحه پنج ساله را برای تصویب، به شورای وزیران پیشنهاد کرده بودکه رئیس جمهور با این طرح موافقه نموده و بودجۀ 19 میلیون دالر امریکایی را برای نگهداری و احیای مجدد جنگلات کنر منظور کرده است.

رئیس زراعت کنر می افزاید که این طرح طی پنج سال در آن ولایت عملی می گردد که روی آن از قطع و قاچاق جنگلات جلوگیری شده و تدابیر لازم برای سرازیرشدن سیلاب های موسمی روی دست گرفته می شود تا از تخریب جنگلات نیز جلوگیری شود.

اما با آنهم اداره زراعت کنر می گوید که نیروی قومی متشکل از سران و جوانان روستایی می باشد که به شکل کمیته های کاری از جنگلات نگهداری خواهند کرد و در مورد مسلح بودن آنها حرف زدن را قبل از وقت می دانند.

براساس معلومات ریاست زراعت ومالداری ولایت کنر در ۳۲۹هزار هکتار زمین این ولایت جنگلات مختلفی وجود دارد که این آمار به سطح کشور ۲۵ در صد جنگلات را تشکیل می دهد.